Thứ Bảy, 15/5/2021
Dân vận khéo ở vùng đồng bào có đạo huyện Quảng Xương

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo xã Quảng Hợp thăm hỏi tình hình đời sống gia đình
giáo dân Vũ Xuân Phương, giáo họ Gia Hà (giáo xứ Phúc Lãng) thôn Hợp Gia


Thực hiện công tác dân vận đối với đồng bào có đạo, huyện ủy, UBND huyện Quảng Xương thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, nhất là sự giúp đỡ của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trong công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác vận động giáo dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác, thực sự gương mẫu, kiên trì, thận trọng, nói đi đôi với làm với phương châm: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; nắm bắt được đặc điểm tâm lý, văn hóa, phong tục tập quán, biết cách thuyết phục, lôi cuốn, tập hợp, tổ chức cho bà con giáo dân thực hiện. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, tôn trọng luật pháp và lợi ích đất nước; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống lại âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng nước ta.
 
Xã Quảng Hợp có 158 hộ đồng bào theo đạo, tập trung chủ yếu ở thôn Hợp Gia. Trong những năm qua, đồng bào lương – giáo trong thôn luôn đoàn kết một lòng, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, bí thư chi bộ thôn Hợp Gia, cho biết: Mỗi lần triển khai chủ trương, chính sách mới, đảng ủy xã, chính quyền, MTTQ, chi ủy thôn đều phối hợp với giáo xứ tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt bổn phận sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Cùng với đóng góp xây dựng Nhà thờ giáo họ Gia Hà (giáo xứ Phúc Lãng), từ năm 2011 đến nay, ban dân vận thôn thường xuyên đấu mối với ban trị sự họ làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hơn 300 triệu đồng bê tông hóa 100% đường giao thông nội thôn. Năm 1998, thôn Hợp Gia là 1 trong 2 thôn của xã Quảng Hợp được công nhận thôn văn hóa cấp tỉnh. Trong cuộc giao lưu đồng bào công giáo huyện Quảng Xương với phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) do huyện Quảng Xương tổ chức cuối năm 2017, bà con giáo dân xã Quảng Hợp đã xuất sắc giành giải nhất.
 
Nét nổi bật là trong công tác tuyên truyền, vận động, Ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương đã tranh thủ được sự vào cuộc của các chức sắc tôn giáo như: Cha xứ, trùm họ đạo các nhà thờ, sư trụ trì các chùa trong khu vực để cùng phối hợp tuyên truyền, vận động bà con theo đạo trên địa bàn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương để nhân dân hiểu rõ, tự giác thực hiện. Phối hợp với UBND huyện, MTTQ, các ngành có liên quan chỉ đạo cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng về công tác tôn giáo đối với đồng bào có đạo; kịp thời nắm bắt tình hình nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền không để xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cũng như tâm tư, nguyện vọng của bà con theo đạo, tạo niềm tin, động lực cho bà con vươn lên trong cuộc sống, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đặc biệt, năm 2017, Quảng Xương là huyện đầu tiên trên toàn quốc đã tổ chức thành công cuộc giao lưu đồng bào công giáo huyện Quảng Xương với phong trào XDNTM, là mô hình điểm để các địa phương học tập, làm theo. Với cách làm năng động, sáng tạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân không phân biệt lương – giáo, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 201 km đường giao thông, mở rộng 11 km đường huyện và 120 km đường bê tông các xã, nâng tỷ lệ đường huyện được kiên cố lên 91%, đường xã lên 95,7%, đường thôn, xóm đạt 91,7% và đường giao thông nội đồng đạt 44,1%; đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 18 trụ sở làm việc các xã, 13 chợ, 31 nhà văn hóa, 40 công trình trường học... Năm 2018, Quảng Xương phấn đấu trở thành huyện NTM.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quảng Xương Nguyễn Thị Sơn cho biết: Do nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tiến hành đồng bộ các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, nên nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở trong vùng đồng bào tôn giáo được ban dân vận huyện ủy phối hợp giải quyết có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua công tác vận động, bà con tự giác chấp hành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tích cực cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Vì vậy mà hoạt động của các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ cơ bản thuần túy tôn giáo, theo hướng tuân thủ pháp luật, kết hợp hài hòa giữa giáo lý và luật pháp; mọi quan hệ giữa các tôn giáo trong huyện với cấp ủy, chính quyền ngày càng cởi mở, gần gũi, gắn bó hơn. Các chức sắc đã chủ động phối hợp với chính quyền trong các phong trào chung sức XDNTM, bảo đảm an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...
 
Thực hiện tốt quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác dân vận vùng đồng bào có đạo, Quảng Xương đã giải quyết tốt mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chức sắc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, XDNTM, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, qua đó củng cố vững chắc niềm tin cho bà con giáo dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Nguồn: baothanhhoa.vn, ngày 16/4/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi