Thứ Sáu, 14/5/2021
Chợ Gạo với hoạt động xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa

Thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa, các chức sắc, chức việc và người quản lý nơi thờ tự đã nghiêm túc thực hiện và hướng dẫn mọi người thực hiện tốt những quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng; nêu cao trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo cơ sở thờ tự khang trang theo hướng xanh - sạch - đẹp; không chứa chấp những phần tử lợi dụng tôn giáo hành đạo trái phép; vận động tín đồ sống "Tốt đời đẹp đạo", "Nước vinh đạo sáng"... Từ đó, tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống đồng bào các tôn giáo tiếp tục được cải thiện, nhất là sau khi Nhà nước ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo vào năm 2004, các chức sắc tôn giáo đã phấn khởi hơn, vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".


 Chư tăng Chùa Long Hội đón nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa

Đến nay, huyện Chợ Gạo đã ra mắt 76 cơ sở thờ tự văn hóa. Trong năm 2017, cuộc vận động xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa được chính quyền địa phương trong huyện quan tâm thực hiện tốt. Kết quả, qua thẩm định cuối năm, toàn huyện có 4 cơ sở thờ tự được công nhận mới và 72 cơ sở thờ tự được tái công nhận danh hiệu "Cơ sở thờ tự văn hóa".

Được thành lập vào cuối thế kỷ 18, Chùa Long Hội, ấp Tân Phú I, xã Tân Thuận Bình được trùng tu, sửa chữa vào năm 1803, có diện tích 4.600m2, trong đó diện tích xây dựng chùa là 325m2. Qua nhiều đời trụ trì, chùa tiếp tục được trùng tu trở nên khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm, tạo điều kiện cho tăng ni, phật tử đến tham quan, cúng viếng....

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhất là thực hiện xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa, Chùa Long Hội thực hiện tốt các tiêu chuẩn cơ sở thờ tự văn hóa. Ban trụ trì chùa cùng tăng ni, phật tử và nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động: "Ngày Vì người nghèo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", không để diễn ra các hoạt động mê tín dị đoan. Trong tháng 3/2018, UBND xã Tân Thuận Bình và chùa Long Hội đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu "Cơ sở thờ tự văn hóa".

Với nhiều nỗ lực trong thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở thờ tự văn hóa, tháng 7/2015, Chùa Phước Bửu, tọa lạc ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy được thẩm định đạt các tiêu chuẩn về cơ sở thờ tự văn hóa và tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này. Thời gian qua, Ban quản lý và các chức sắc tín đồ Chùa Phước Bửu luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa và cơ sở thờ tự văn hóa.

Trong công tác xã hội, Chùa Phước Bửu tích cực vận động các nhà hảo tâm, phật tử đóng góp để phối hợp với xã, ấp giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, chùa đều được tái công nhận danh hiệu "Cơ sở thờ tự văn hóa".

Xây dựng cơ sở thờ tự văn hóa là chủ trương phù hợp với ý Đảng, lòng dân, góp phần làm chuyển biến đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Vì thế, bà con đồng bào có đạo, tín đồ và nhân dân rất tích cực trong việc trùng tu, tôn tạo, góp phần làm cho cơ sở thờ tự văn hóa thêm khang trang. Thời gian tới, huyện Chợ Gạo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể... tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ, gìn giữ và trùng tu các cơ sở thờ tự văn hóa, góp phần nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư" và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Nguồn: tiengiang.gov.vn, ngày 23/4/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi