Thứ Bảy, 26/9/2020
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu giai đoạn 2013 - 2017

 Nhiều chức sắc, tăng ni tiêu biểu trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”
được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen

Xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” là phong trào thi đua yêu nước do MTTQ tỉnh Thái Bình phát động tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh thực hiện từ nhiều năm qua.

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử trong tỉnh gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; gương mẫu tham gia xây dựng Giáo hội, thực hiện hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế và thực hành tiết kiệm; gương mẫu tham gia công tác xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất nhìn nhận với những nội dung, cụ thể, thiết thực, 5 năm qua (2013-2017) phong trào tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh; ngày càng lan tỏa, có chiều sâu, thu được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chung của tỉnh Thái Bình.

Trong đó, giác ngộ lời Phật răn dạy, các vị tăng ni trong tỉnh luôn coi việc lao động sản xuất là phương diện, nhân duyên trong cuộc sống tu hành, tự mình làm ra lương thực, một phần phục vụ cuộc sống hiện tại của bản thân, một phần dành làm việc thiện, tu sửa nơi thờ tự.

Theo kết quả khảo sát, 5 năm qua, hiệu quả kinh tế từ lao động ở các chùa trong tỉnh đạt bình quân từ 40-50 triệu đồng/năm. 100% các chùa trên địa bàn tỉnh chủ động được nguồn lương thực.

Cùng với đó, các vị tăng ni luôn tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ và nhân dân có tinh thần hỗ trợ giúp đỡ nhau xóa nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều Phật tử ở Thái Bình được ghi nhận không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn có tinh thần giúp đỡ người khác; ủng hộ xây dựng, tu sửa nhiều ngôi chùa khang trang, sạch đẹp.

Đặc biệt, các vị tăng ni trong tỉnh được cấp ủy, chính quyền, MTTQ ghi nhận là những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ, Phật tử của chùa mình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo; đảm bảo an toàn giao thông, không đốt pháo nổ, không thả đèn trời, bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng ni, tín đồ, Phật tử trong tỉnh được ghi nhận có nhiều đóng góp thiết thực về trí tuệ, tiền của, công sức.

Trong đó, các vị tăng ni luôn tích cực tuyên truyền,vận động tín đồ, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để làm đường giao thông, sửa chữa nhà văn hóa, trường học, thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Trong đó, ở huyện Tiền Hải, tăng ni đã vận động gia đình Phật tử và nhân dân hiến tới hơn 231 nghìn m2 đất, góp hơn 130 nghìn ngày công, ủng hộ công trình và tiền mặt tổng cộng hơn 70 tỷ đồng...

5 năm qua, tăng ni trong tỉnh cũng được ghi nhận luôn tích cực, tiếp tục có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trong đó, các tăng ni đã quyên góp, ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, tri ân, “uống nước nhớ nguồn” số tiền lên tới hơn 4,5 tỷ đồng...

Nhiều vị tăng ni được tín nhiệm, được giới thiệu, được bầu tham gia các cơ quan dân cử như HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể, xã hội...

Những hoạt động, việc làm thiết thực của tăng tăng ni, tín đồ, Phật tử tỉnh Thái Bình trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu” được hội nghị nhìn nhận mang nhiều ý nghĩa, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết ở khu dân cư; xây dựng tăng đoàn; góp phần thiết thực thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên hết là góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu chung của địa phương.

Qua bình xét, 5 năm qua, toàn tỉnh Thái Bình có 187/869 ngôi chùa đạt “Chùa cảnh 4 gương mẫu” 5 năm liền (tăng 36 chùa so với giai đoạn trước); nhiều vị chức sắc được nhận Bằng khen của UBND, UB MTTQ tỉnh...

Tại hội nghị, đại diện chính quyền, MTTQ tỉnh; đại diện các tăng ni trong tỉnh đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến với mong muốn trong giai đoạn mới, phong trào “Chùa cảnh 4 gương mẫu” tiếp tục được phát huy, mở rộng, nâng cao chất lượng.

Một trong những nội dung được các đại biểu thống nhất, đó là phong trào phải gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. 4 nội dung của phong trào cần được cụ thể hóa vào 5 nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Nguồn: daidoanket.vn, ngày 24/5/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi