Thứ Năm, 23/9/2021
Giáo dân Lương Tài với các phong trào thi đua yêu nước

Huyện Lương Tài hiện có 4 xứ với 8 họ đạo, hơn 1.800 hộ, hơn 6.600 nhân khẩu. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Ban đoàn kết công giáo huyện phát động sâu rộng các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”, “Phát triển kinh tế làm giàu chính đáng”, “Từ thiện bác ái”, “Khuyến học, khuyến tài”… Các phong trào được giáo dân hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực như: đoàn kết trong cộng đồng dân cư, trong xứ, họ đạo và trong mỗi gia đình; thực hiện “người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt”, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách tôn giáo; chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển ngành nghề phụ, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động…

Đến nay, nhiều gia đình giáo dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm như: mô hình trang trại VAC ở Ngọc Cục, Hương La (Tân Lãng), Nghĩa La (Trung Chính), Thọ Ninh (Phú Lương); nghề làm Mỳ gạo, Bánh đa, kinh doanh dịch vụ ở Tử Nê (Tân Lãng) với 40 dàn máy tráng thu hút 300 lao động tham gia; phát triển nghề mộc, nề, kinh doanh dịch vụ ở Bái Giang, Lai Tê… Nhiều giáo dân thành lập Công ty, tạo việc làm cho 20-30 lao động lúc nông nhàn với thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/tháng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của giáo dân ở các xứ, họ đạo đạt từ 32 đến 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,1%.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, người công giáo Lương Tài còn tích cực đóng góp công sức, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm…; ủng hộ quỹ Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vì nạn nhân chất độc da cam. 5 năm qua, Ban đoàn kết công giáo huyện vận động các nhà hảo tâm, tặng quà cho người nghèo với số tiền trị giá 200 triệu đồng; tặng 30 chiếc chăn ấm; 150 chiếc xe lăn cho người tàn tật trị giá 250 triệu đồng; 1 tấn gạo, 10 con bò giống… Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, đến nay trên 90% xứ, họ đạo xây dựng được quỹ khuyến học với số tiền hàng trăm triệu đồng, khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Tiêu biểu như: Nghĩa La, Lai Tê, Tử Nê… mỗi năm xây dựng được 30-50 triệu đồng…

Với phương châm “Người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt”, đồng bào công giáo Lương Tài tích cực xây dựng đời sống văn hóa phong phú, văn minh, lành mạnh; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện TDTT, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… theo tinh thần NQ 20,191 của HĐND tỉnh, Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và quy ước làng văn hóa mà các gia đình đã ký cam kết thực hiện ngay từ đầu năm. Đến nay, đám tang không để người chết trong nhà quá 30 giờ, không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ; đám cưới không thách cưới, tổ chức gọn nhẹ trong một ngày; các nghi lễ công giáo được tổ chức theo lịch công giáo chung, không xa hoa, lãng phí…

Giáo dân Lương Tài tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, có 28 giáo dân là cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước các cấp trong huyện; 1 đại biểu HĐND cấp huyện, 40 đại biểu HĐND cấp xã, 87 đảng viên công giáo, 198 thành viên UBMTTQ các cấp, các đoàn thể là người công giáo.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của người công giáo Lương Tài thời gian qua khẳng định được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự hưởng ứng tích cực của giáo dân, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời-đẹp đạo. Thông qua phong trào, người công giáo Lương Tài tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, làm cho đạo sáng-nước vinh.

Phượng Duyên/Báo Bắc Ninh điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi