Thứ Năm, 23/9/2021
Phát động “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị”

 Ký kết biên bản ghi nhớ “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
 và xây dựng văn minh đô thị”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị gặt hái nhiều kết quả đáng mừng. Góp phần không nhỏ vào thành quả chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà và các tăng, ni, phật tử.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đông Hà đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử hưởng ứng các phong trào yêu nước; tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hoá, gia đình văn hoá; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa…

Được sự tuyên truyền, vận động sâu rộng, các tăng, ni, phật tử trên địa bàn đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần dựng xây quê hương. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy hứa hẹn được nhân rộng, phát triển sau lễ phát động “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị”.

Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố Đông Hà cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công an thành phố đã ký kết bản ghi nhớ “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị”.

Các nội dung được thống nhất thực hiện trong thời gian tới là: Phối hợp tuyên truyền, vận động bà con tích cực hưởng ứng phong trào; tạo điều kiện thuận lợi để phật tử tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; chăm lo con em trong gia đình và đối tượng quản lý tại cộng đồng không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tổ chức phát động xây dựng mô hình “Phật tử tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị” tại các chùa, niệm phật đường, tịnh xá trên địa bàn; phấn đấu 100% gia đình phật tử đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, không có con em vi phạm pháp luật…

Dịp này, đại diện các niệm phật đường trên địa bàn thành phố Đông Hà cũng đã ký cam kết tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị. Theo đó, các niệm phật đường sẽ đưa nội dung giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào quy ước của niệm phật đường; tuyên truyền, vận động bà con phật tử sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật; vận động bà con phật tử chăm lo, giáo dục con em trong gia đình và đối tượng quản lý tại cộng đồng không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; phấn đấu 100% gia đình phật tử trong niệm phật đường tích cực giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng văn minh đô thị và không có người phạm tội, tệ nạn xã hội; mỗi niệm phật đường phấn đấu tổ chức xây dựng một mô hình “Phật tử tham gia giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị”…/.

Nguồn: baoquangtri.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi