Thứ Sáu, 3/7/2020
Nam Định: Tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn

Tại lớp tập huấn các chức sắc tôn giáo được nắm những điểm đáng lưu ý của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; việc quy định về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; sự phân cấp quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thời gian được công nhận là tổ chức tôn giáo; bổ sung nội dung phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam...

Tại buổi tập huấn, các chức sắc tôn giáo còn được nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở có hoạt động thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Nam Định điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi