Thứ Sáu, 3/7/2020
Chuyển biến tích cực ở một khu dân cư vùng giáo

 Thôn Thanh Bình 3 đón nhận danh hiệu làng văn hoá

Thôn Thanh Bình 3 với 100% hộ gia đình Công giáo, trước đây là một thôn nghèo đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con ở đây so với các địa phương khác còn thấp, thu nhập của các gia đình chủ yếu là nhờ đàn ông đi làm thuê, làm mướn.

Có sự đổi thay ngày hôm nay là đóng góp không nhỏ của Ban công tác Mặt trận, Ban chỉ huy thôn đã tích cực vận động nhân dân khắc phục khó khăn, xóa đói, giảm nghèo, tích cực xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt ở đây là sự vào cuộc của các cấp Mặt trận từ huyện đến cơ sở, từ công tác chăm lo, hỗ trợ vật chất cho bà con đến tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Huyện ủy Bố Trạch, Mặt trận và các đoàn thể nhận giúp đỡ cho các khu vùng giáo khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện chọn giúp đỡ khu thôn Thanh Bình 3 xã Hưng Trạch, bằng những việc làm cụ thể và quyết liệt tập trung giúp đỡ, xây dựng khu dân cư, trước hết là tập trung huy động nguồn lực để nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa thôn. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện hỗ trợ 5 triệu đồng để hoàn thiện nhà văn hóa; chỉ đạo chi đoàn cơ quan phối hợp với chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện đầu tư làm sân bê tông nhà văn hóa thôn trị giá trên 19 triệu đồng. Tiếp theo Ủy ban Mặt trận huyện làm cầu nối để thôn kết nghĩa Nội Hải xã Hải Trạch là một thôn vững về chính trị, mạnh về kinh tế nhằm tăng cường công tác giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau trong phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thôn Thanh Bình 3 đã duy trì và phát triển phong trào văn hóa, thể thao, thôn đã thường xuyên tổ chức tập luyện, giao lưu thi đấu với các đơn vị bạn thu hút được đông đảo bà con nhân dân tham gia, thôn luôn duy trì được 02 đội đua thuyền truyền thống nam nữ, 02 đội bóng chuyền nam nữ, đội văn nghệ của thôn, tại giải đua thuyền truyền thống của huyện đã đạt 01 giải nhất nữ, 01 giải nhì nam. Với những kết quả đạt được, thôn Thanh Bình 3 xã Hưng Trạch vinh dự được đón nhận danh hiệu làng văn hóa cấp huyện.

Tin tưởng rằng với sự giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần đối với các khu dân cư còn khó khăn, có nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; với ý thức tự lực tự cường, ý chí vươn lên của nhân dân trong thôn Thanh Bình 3, trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, là thôn vững về chính trị, mạnh về kinh tế và an ninh trật tự./.

Nguồn: btgcp.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi