Thứ Bảy, 11/7/2020
Chúc mừng 94 năm ngày khai đạo Cao Đài

 Đồng chí Nguyễn Văn Thanh trao lẵng hoa chúc mừng của UBTƯ MTTQ Việt Nam
 tới Đầu sư Thượng Tám Thanh

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Thanh trân trọng những đóng góp tích cực của đồng bào đạo Cao Đài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là trong các hoạt động xã hội, các hoạt động an sinh xã hội và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, trong đó nổi bật là hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, từ thiện, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh mong muốn thời gian tới, đồng bào đạo Cao Đài cả nước nói chung và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả trong việc xây dựng quê hương đất nước; đồng bào luôn đoàn kết để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ông Thanh cho biết, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tổ chức đại hội, do vậy mong muốn đồng bào đạo Cao Đài cùng tham gia bằng những việc làm cụ thể như đóng góp vào Văn kiện đại hội, giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia Mặt trận, đồng thời tổ chức các phong trào để chào mừng đại hội Mặt trận các cấp; quan tâm vận động chức sắc, tín đồ tại hải ngoại giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về quê hương đất nước.

Thay mặt Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, Đầu sư Thượng Tám Thanh, Chưởng quản Hội thánh Cao đài Tây Ninh cảm ơn sự quan tâm của UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

Đầu sư Thượng Tám Thanh khẳng định thời gian qua, Hội thánh Cao đài Tây Ninh cùng đồng bào theo đạo luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, “nước vinh đạo sáng”. 

Đầu sư Thượng Tám Thanh bày tỏ sẽ tiếp tục tham gia cùng với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam về các phong trào thi đua xây dựng đất nước. 

Nhân đây, Đầu sư Thượng Tám Thanh cũng đề nghị cần giám sát và quản lý, xử lý tốt việc xả thải của các doanh nghiệp, để góp phần làm cho môi trường sống xanh, sạch, đẹp./.

Nguồn: daidoanket.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi