Thứ Tư, 24/4/2024
Đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh dự Đại hội đại biểu
Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022

Sở Nội vụ đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác hằng năm về công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo bình thường của công dân, của mọi người theo quy định của pháp luật, tạo niềm tin trong chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Về công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo: Từ năm 2014 đến nay, Sở Nội vụ đã tổ chức 39 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 10.000 người là chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh qua việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và tại các cơ sở tôn giáo, thông qua các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng tín đồ các tôn giáo và nhân dân về chính sách tôn giáo, tạo sự phấn khởi trong đồng bào có đạo tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với việc giải quyết nhu cầu về sinh hoạt và hoạt động của các tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc: Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh xem xét, chấp thuận các kiến nghị, đề nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định, cụ thể: Chấp thuận để Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kết hạ hằng năm; thành lập Thiền viện Trúc lâm Chính pháp thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; tổ chức Đại Hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Tuyên Quang lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kết quả suy cử 27 thành viên vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khóa II; thành lập 02 tổ chức tôn giáo cơ sở của đạo Tin lành (Hội thánh Hiệp Một và Hội thánh Tin lành Tân Minh) thuộc 02 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận là Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam; chấp thuận để Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) mở các lớp bồi dưỡng về tôn giáo, tổ chức bồi linh hằng năm và tổ chức 09 hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký theo đề nghị của tổ chức tôn giáo; chấp thuận tổ chức rước thánh thể ra ngoài khuôn viên nhà thờ xứ, nhà thờ họ và tổ chức giới trẻ của các giáo xứ hằng năm; tạo điều kiện cho hoạt động thăm các xứ đạo, họ đạo trên địa bàn tỉnh của Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam vào năm 2012 và 2013; thành lập giáo xứ Phú Lâm, xã Phú Lâm thuộc Giáo phận Hưng Hóa; chấp thuận và xác nhận kết quả phong phẩm cho 26 người làm chức sắc; bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 56 chức việc của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Bên cạnh đó, các ngày lễ trọng của các tổ chức tôn giáo như: Lễ Phật đản, Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh hằng năm đều được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; tổ chức cho 16 chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh tại thành phố Hải Phòng, Điện Biên; tổ chức 03 đoàn chức sắc, chức việc và người uy tín trong các tôn giáo thăm quan tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An năm 2015, 2016 và năm 2017.


 Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo 
nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo: Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh tham mưu đề xuất với UBND tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 cơ sở tôn giáo (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 38 họ giáo, giao đất cho 01 họ giáo của đạo Công giáo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 chùa của đạo Phật). Cấp giấy phép xây dựng cho 32 cơ sở tôn giáo, trong đó 29 cơ sở của đạo Công giáo và 03 cơ sở của đạo Phật.

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh khẳng định việc thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật, qua đó các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: tuyenquang.gov.vn


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất