Thứ Tư, 24/4/2024
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức mừng Chúa giáng sinh năm 2018
 
 Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo
các tỉnh, thành phố hát mừng Chúa Giáng sinh


Năm 2018 là năm Giáo hội diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Giáo hội Công giáo Việt Nam kỷ niệm 30 năm Tòa Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh. Ủy ban Đoàn kết Công giáo kỷ niệm 35 năm thành lập Ủy ban (1983-2018) và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Lễ Chúa giáng sinh năm 2018 tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và đồng bào Công giáo cả nước.

Trong thư nhấn mạnh, với phương châm “Đồng hành - hiệp thông - phục vụ”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ hiệp thông với Giáo hội, đồng hành cùng dân tộc góp phần phục vụ hạnh phúc của đồng bào trên mọi lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia tích cực và hiệu quả trong công tác từ thiện, nâng cao dân trí, thực hiện đường hướng “mục vụ gia đình” và “đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp từ nền tảng gia đình.

Năm mới 2019, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, cùng với đồng bào Công giáo cả nước thực hiện tốt huấn từ của Đức thánh Benedicto XVI “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, góp phần cùng nhân dân cả nước phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất