Thứ Bảy, 13/4/2024
Phó Chủ tịch nước thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Hòa chung không khí phấn khởi mừng Lễ Thiên chúa Giáng sinh và chào đón năm mới 2019, Phó Chủ tịch nước chúc Linh mục, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Trần Xuân Mạnh cùng toàn thể đồng bào Công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch nước khẳng định, đồng bào Công giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng bào Công giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. 

Trong công cuộc đổi mới, với phương châm sống "Tốt đời đẹp đạo," "Đồng hành cùng dân tộc," đồng bào Công giáo tiếp tục kề vai sát cánh cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn tích cực hưởng ứng nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thực hiện “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.”

Để thực hiện hiệu quả, xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch nước đề nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục tập hợp giới Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân; hướng dẫn, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do chính Ủy ban phát động.

Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết, xuất phát từ tôn chỉ, mục đích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, 35 năm qua, Ủy ban luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong mọi phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam, góp phần cùng dân tộc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất