Thứ Sáu, 24/5/2024
Phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường

 Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát biểu tại buổi làm việc

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình cho biết nhằm tiếp tục phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, UBTWMTTQVN sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức tôn giáo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến các tầng lớp nhân dân; vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình, cộng đồng dân cư.

Theo ông Ngô Sách Thực, thời gian tới, UBTWMTTQVN các cấp phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thông tin, biên soạn, cung cấp tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với mỗi tôn giáo để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo.

Đồng thời, các đơn vị chức năng tiếp tục hướng dẫn các tổ chức tôn giáo đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm, những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tôn giáo; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm trong cộng đồng tôn giáo.

Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong thời gian tới, cùng với việc xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền phù hợp cho các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên nhiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân của các tổ chức tôn giáo.

Ông Knut Christiansen, Giám đốc Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam chia sẻ biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến đời sống của người dân trên toàn thế giới, một trong các nguyên nhân được đưa ra là có tác động của con người, nhất là vấn đề sử dụng và thải bỏ rác thải nhựa.

Việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ góp phần nâng cao ý thức, hành động của người dân trong các cộng đồng tôn giáo; giúp lan rộng những mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những năm qua, Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam đã thực hiện nhiều dự án xây dựng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của Việt Nam thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, cải thiện các vấn đề ô nhiễm và đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, ngành Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo ở địa phương.

Các tổ chức tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, đồng bào các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến nay, trên cả nước đã có gần 1.000 mô hình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lồng ghép, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các trường hạ, khóa tu của phật tử, chương trình sinh hoạt ngoại khóa của tăng, ni sinh tại các trường đào tạo Phật học.

Trong cộng đồng Công giáo, Ủy ban Bác ái Xã hội Việt Nam triển khai các nội dung về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các giáo phận phù hợp với đặc điểm địa bàn của từng giáo phận, từng tỉnh, thành phố./.

(TTXVN)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất