Thứ Bảy, 15/8/2020
Nhân lên những mô hình “Dân vận khéo” ở Điện Biên
Cán bộ xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Qua 10 năm (2009 - 2019) thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn tỉnh đã có 1.746 tập thể, 4.717 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị... Với cách làm hay, sáng tạo gắn liền với thực tiễn địa phương, đơn vị nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế đã tập hợp và thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển về mọi mặt ở 10/10 huyện thị xã, thành phố. Từ đó, làm thay đổi và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Là tỉnh miền núi, biên giới, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào DTTS với điều kiện kinh tế còn gặp nhiều gian khó, tỷ lệ hộ nghèo cao; do vậy thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế lâu dài cho nhân dân. Các dự án trọng điểm như: “Ðề án 79 về Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên”; “Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM”... đã từng bước mang lại sự đổi thay. Từ điện - đường - trường - trạm được xây dựng kiên cố, khang trang, nhất là tạo dựng cuộc sống mới, ấm no, đủ đầy hơn cho nhân dân ở các bản vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới. Ðặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp, với sự đầu tư đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, nhất là ý thức thoát nghèo của nhân dân được nâng lên, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển kinh tế trang trại sản xuất và chế biến nông, lâm, thuỷ sản; trồng cây cao su, cây chè, mắc ca... Trong 10 năm, toàn tỉnh đã có 626 tập thể, 1.654 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”  trên lĩnh vực phát triển kinh tế.

Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tạo động lực mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, được các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo bước chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Nhiều cách làm hay, mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả được duy trì và phát triển, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân như: Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất làm đường xây dựng kết cấu hạ tầng... Thống kê đết hết năm 2019, toàn tỉnh có 22 xã đạt và cơ bản đạt NTM.

Là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, những năm qua Mường Nhé được Trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư nhiều chương trình, dự án (30a, chương trình 134, 135...). Ðặc biệt, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phát triển kinh tế, xây dựng NTM, huyện Mường Nhé đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng. Ðặc biệt, diện mạo NTM ở các xã vùng cao, biên giới đã dần “thay da đổi thịt”, đến nay bình quân các xã của huyện Mường Nhé đạt 8,1 tiêu chí/xã (tăng 7,4 tiêu chí/xã so với năm 2010). Trong đó, xã Sín Thầu đạt 17/19 tiêu chí, xã Mường Nhé đạt 13/19 tiêu chí... Từ đó, góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

(baodienbienphu.info.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi