Thứ Tư, 8/7/2020
Hiệu quả mô hình “Dân vận khéo" ở Trường Chính trị Long An
 
Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Long An đến thăm và tặng quà 02 gia đình chính sách
gặp khó khăn (xã Hòa Khánh Nam, Đức Hòa tỉnh Long An ).

 

Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 61-CT/TU ngày 17/9/2014 của Tỉnh ủy Long An “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước” và Kế hoạch số 3756/KH-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An “Về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020” với các nội dung thi đua “Dân vận khéo”.

Bên cạnh đó, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của về công tác dân vận và đã tổ chức có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong nhà trường. Điển hình có thể kể đến mô hình “Công chức, viên chức, người lao động trường chính trị chung tay chăm lo một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Long An” của Đảng ủy nhà trường, đã thăm được 16 gia đình thuộc 08 huyện trong tỉnh Long An tổng trị giá quà là 40 triệu đồng. Ban Chấp hành Công đoàn trường 5 năm qua đã tham mưu cho Ban Giám hiệu, Đảng ủy thực hiện tốt hoạt động phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Triên (xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ); phát động mô hình “Phụ nữ 2 giỏi”, hằng năm tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám hiệu, tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ được đi khám sức khỏe định kỳ một năm 2 lần, tổ chức các hoạt động về nguồn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Đoàn Thanh niên trường đã xây dựng mô hình “Sống có nghĩa tình”, trong 10 năm qua Đoàn trường đã nhận chăm lo và thăm nuôi bác Nguyễn văn Hiệp, phường Tân Khánh 4 lần/năm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện hiệu quả với mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được xây dựng tại khuôn viên trường; mô hình “Camera an ninh” được Ban Giám hiệu trường trang bị với qui mô hiện đại; mô hình xây dựng “Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ” được Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh tập huấn cho đội hằng năm.

Ngoài ra, nhà trường cũng đã chú trọng đến việc tuyên dương các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” gắn với các dịp sơ kết, tổng kết năm học hằng năm, đã góp phần thúc đẩy kịp thời các cá nhân, tập thể trong nhà trường tham gia phong trào “Dân vận khéo” một cách tích cực, tự giác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Qua các mô hình trên đã góp phần hiệu quả trong việc: xây dựng nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện quy tắc ứng xử công vụ; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; thực hiện cải cách hành chính; xây dựng đoàn kết nội bộ. Hiệu quả mô hình đã đóng góp tích cực đối với việc xây dựng nhà trường vững mạnh, bảo đảm an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua phong trào “Dân vận khéo” và các mô hình “Dân vận khéo” tạo được ý thức chấp hành kỷ luật lao động đối với công chức, viên chức, người lao động; xây dựng đoàn kết nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đối với Trường Chính trị Long An.

Tuy nhiên, do cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” trong nhà trường đều kiêm nhiệm nên trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào “Dân vận khéo” có lúc chưa xây dựng kế hoạch hoặc sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng công tác dân vận trong nhà trường.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác dân vận và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường Chính trị Long An cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Đảng ủy quán triệt sâu rộng và thể chế hóa kịp thời, đồng bộ các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về dân vận thành kế hoạch, chương trình cụ thể để thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò của các đồng chí đảng ủy viên, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên trường để tiến hành công tác dân vận; trong đó, Đảng ủy là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo công tác dân vận. Đảng ủy trường cần đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể trong kế hoạch công tác; giao trách nhiệm phụ trách công tác dân vận trong nhà trường cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt phải có tâm và có tầm về công tác dân vận. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc và có sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, phòng, khoa trong trường nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả.

Hai, công tác dân vận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, động viên mọi người xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nội dung và phương thức vận động phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể. Để tạo được động lực thúc đẩy phong trào thì hoạt động dân vận cần đáp ứng các lợi ích thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần tăng cường lắng nghe và đối thoại để cùng nhau giải quyết, để dân chủ trong cơ quan sự nghiệp đi vào thực chất hơn.

Ba là, phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Trong công tác dân vận của trường cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý nói riêng trong mọi mặt công tác, nhất là công tác dân vận cũng chính là “lấy gương người tốt việc tốt để hng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Bốn là, thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Chính trị Long An./.

Nguyễn Văn Hùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi