Thứ Năm, 22/2/2024
“Dân vận khéo” ở Triệu Sơn
 
Cán bộ xã Hợp Lý tuyên truyền, vận động người dân địa phương phát triển sản xuất.


Là xã vùng bán sơn địa nên Thọ Tân gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thời điểm bắt đầu triển khai XDNTM, xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt chủ yếu là cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn. Để khắc phục khó khăn, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo khối dân vận đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong XDNTM. Trong đó, xã chú trọng lồng ghép nội dung XDNTM vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể để huy động sức dân cho XDNTM. Bên cạnh việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đóng góp XDNTM, các cấp ủy đảng của xã còn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Qua đó, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia bàn bạc, trực tiếp làm, kiểm tra, giám sát trong thực hiện các nội dung XDNTM. Bằng sức dân kết hợp nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, trong 10 năm XDNTM, xã Thọ Tân đã nhựa hóa và bê tông kiên cố được gần 9km đường giao thông trục xã, liên xã và 27,637km đường trục thôn, ngõ xóm. Bên cạnh đó, cả 6 thôn của xã đều có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao, khuôn viên. Đến nay, xã Thọ Tân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Cùng với đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao, thì bộ mặt nông thôn của xã đã thay da đổi thịt, với kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Với phương châm hướng về cơ sở, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tham gia XDNTM. Đặc biệt, huyện Triệu Sơn đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo trong XDNTM”, bằng việc phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, kênh mương, giao thông nội đồng. Nhờ làm tốt công tác vận động và phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở nên qua 10 năm thực hiện chương trình XDNTM, toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi khoảng 909,64 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện còn ủng hộ 22.985 ngày công, hiến 5,2 ha đất, tương ứng với gần 15 tỷ đồng để mở rộng đường và xây dựng công trình phúc lợi. Từ nguồn vốn huy động được, huyện đã triển khai làm mới và nâng cấp 209,8km đường liên xã; 616,9km đường trục thôn; 256km đường ngõ xóm; 186km giao thông nội đồng; kiên cố hóa, nâng cấp 320km kênh mương; xây mới 13 công sở, 28 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 118 nhà văn hóa thôn, 285 cổng làng và cổng chào... Thực tiễn “Dân vận khéo” ở huyện Triệu Sơn đã huy động được sức dân cho XDNTM. Nhờ nguồn lực to lớn trong nhân dân mà kết cấu hạ tầng nông thôn trong huyện từng bước được đầu tư đồng bộ, tạo nên diện mạo khang trang.

Thực tế, nhiều năm qua, huyện Triệu Sơn hướng mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bởi đây chính là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương. Thông qua vận động nhân dân, từ năm 2016-2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 1.648,42 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị cao hơn. Nhờ vậy, trong huyện đã xuất hiện hàng loạt mô hình “Dân vận khéo” trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng trang trại, gia trại, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tiêu biểu như các mô hình: Trồng ớt tại các xã Khuyến Nông, Tiến Nông, Thọ Phú, Vân Sơn, lợi nhuận cao gấp 5 đến 10 lần so với trồng lúa; mô hình trồng rau màu cho thu nhập cao tại các xã Tiến Nông, Nông Trường, Dân Lý, Minh Châu; mô hình trồng cây dược liệu tại các xã Thái Hòa, thị trấn Nưa; mô hình trồng cây cảnh tại các xã Hợp Lý, Thọ Tân. Nhờ phát triển sản xuất hiệu quả, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 35,8 triệu đồng; đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên.

Trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 2.685 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở huyện Triệu Sơn có sức lan tỏa rộng trong đời sống xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

(baothanhhoa.vn)


Cán bộ xã Hợp Lý tuyên truyền, vận động người dân địa phương phát triển sản xuất.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi