Thứ Hai, 15/7/2024
Nho Quan: "Dân vận khéo" góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Mô hình dân vận khéo phát triển kinh tế tại HTX thủy sản Văn Phong.

 

HTX nuôi trồng thủy sản Văn Phong (Nho Quan) là một trong những mô hình "dân vận khéo" tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức vận động thực hiện trên địa bàn huyện Nho Quan trong thời gian qua. Nhờ có sự tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thủy sản Văn Phong đã mạnh dạn khai thác các nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời áp dụng các giải pháp đồng bộ linh hoạt trong hoạt động. 

Vì vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX bước đầu đạt hiệu quả tốt, tổng doanh thu năm 2019 của HTX đạt 1,3 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập người dân, đồng thời xóa đói, giảm nghèo...

Đại diện Ban chỉ đạo phong trào thi đua "dân vận khéo" huyện Nho Quan cho biết: Phong trào thi đua "dân vận khéo" huyện Nho Quan giai đoạn 2016 - 2020 được phát động từ tháng 8/2016. Trên cơ sở tiếp thu và quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Nho Quan đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng phong trào dân vận khéo. 

Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận và tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, việc tổ chức thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo từ cơ sở thuộc các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, thi đua giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua khác theo tinh thần phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi"…

Nhiều mô hình dân vận khéo đã phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn huyện. Đến nay trên địa bàn huyện Nho Quan đã có 256 mô hình "dân vận khéo" tiêu biểu, trong đó có 68 mô hình về lĩnh vực kinh tế, 117 mô hình về lĩnh vực văn hóa xã hội, 46 mô hình về lĩnh vực an ninh quốc phòng, 25 mô hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trong đó, có nhiều mô hình "dân vận khéo" đã thể hiện cách làm hay, sáng tạo, được duy trì và nhân rộng như mô hình "xây dựng Ban công tác Mặt trận vững mạnh" của Mặt trận Tổ quốc huyện; "vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh" của xã Gia Sơn; mô hình vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; mô hình vận động nhân dân trồng cây cà chua trái vụ HT 108 tại xã Văn Phong, Văn Phú; mô hình Đoàn thanh niên "thắp sáng đường quê" của Huyện đoàn; mô hình "đường hoa phụ nữ" của Hội Phụ nữ huyện; mô hình "gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc" của Hội Phụ nữ xã Quảng Lạc, Cúc Phương; mô hình "vận động nhân dân xây dựng văn hóa đọc" của thôn Hồng Quang, xã Xích Thổ... 

Ngoài ra còn có các mô hình tự quản về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, như mô hình "vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư" của Công an huyện, mô hình "tổ an ninh tự quản" của Hội Cựu chiến binh huyện... 

Đặc biệt, phong trào thi đua "dân vận khéo" trên địa bàn huyện Nho Quan thời gian qua còn có sức lan tỏa và tác động tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Nho Quan có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới của huyện lên 18/26 xã, trong năm 2020 còn có thêm 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền cùng sự quyết tâm của nhân dân đã giúp cho phong trào thi đua "dân vận khéo" trên địa bàn huyện Nho Quan từng bước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội., thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Hiệu quả từ phong trào thi đua "dân vận khéo" đã góp phần đưa kinh tế của huyện có bước phát triển khá, đời sống người dân được nâng cao; văn hóa có nhiều tiến bộ, đã tạo được đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa bỏ được nhiều tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

(baoninhbinh.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất