Thứ Bảy, 30/9/2023
Cao Bằng: Biểu dương, khen thưởng 51 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.


Giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện công tác dân vận, công tác thi đua khen thưởng ngành Dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động. Đến nay, 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 10/10 huyện, Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai và ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp huyện, Thành phố; 140/161 xã, phường, thị trấn có quy chế, kế hoạch thực hiện Quy chế công tác dân vận. 10/10 huyện, Thành ủy; 161/161 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; trên 89,4% xóm, tổ dân phố thành lập tổ dân vận và đăng ký thực hiện “Dân vận khéo”.

Hiện toàn tỉnh có 4.086 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, có 1.202 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 968 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 825 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 582 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, 509 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào nhiệm vụ cấp bách mà cơ quan, đơn vị, nhân dân quan tâm nhằm tạo không khí thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Qua đó, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 42,53% (năm 2016) xuống còn 22,07% (năm 2020)...

Từ thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2020, có 132 tập thể, 180 lượt cá nhân được UBND các huyện, Thành phố tặng Giấy khen; 46 lượt tập thể, 79 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 644 lượt tập thể, 874 cá nhân được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng. 

Hội nghị phát động Phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận và phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; duy trì trên 80% ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã hoạt động hiệu quả; hằng năm 95% vụ việc mâu thuẫn ở xóm, tổ dân phố được hòa giải thành công; 100% cơ quan, đơn vị, xã, xóm, tổ dân phố xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực (trên 60% tổ dân vận đạt tiêu chuẩn “Tổ dân vận khéo”).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác vận động quần chúng. Việc thực hiện công tác dân vận phải được tiến hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu; gắn các nội dung của phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Không ngừng củng cố, giữ vững điển hình “Dân vận  khéo” hiện có, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực một cách thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, 19 tập thể, 32 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

(baocaobang.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi