Thứ Ba, 23/7/2024
Bắc Kạn: Hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện phong trào "Dân vận khéo"
 

Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phan Thị Na, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy và một số Đảng bộ trực thuộc, đại diện các mô hình "Dân vận khéo".

Thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020. Qua tổng kết, đã có hơn 2.700 mô hình được đăng ký thực hiện; hơn 1.100 mô hình được công nhận, trong đó, có trên 270 mô hình tiêu biểu ở các lĩnh vực được các cấp biểu dương, khen thưởng; có 19 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 tập thể được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen.

Việc đưa kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” thành tiêu chí trong đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng đã góp phần nâng cao hơn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào. Kết quả thực hiện Đề án 06 đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, lan tỏa, được các cấp, ngành, Nhân dân đồng tình hưởng ứng và đăng ký triển khai thực hiện. Qua phong trào, đã có nhiều mô hình với cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, nhiều mô hình ở cơ sở đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội…

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn một số hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hằng năm; một số mô hình “Dân vận khéo” chưa bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; mô hình thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ; chất lượng nhiều mô hình chưa bảo đảm; số lượng mô hình được công nhận đạt còn ít; một số mô hình được công nhận nhưng kết quả chưa thực sự nổi bật, chưa mang tính bền vững...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ giải pháp của Đề án 06 về phong trào “Dân vận khéo”. Hằng năm chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của cấp mình; xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của phong trào gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp cần tăng cường thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, xây dựng các phong trào, kế hoạch để triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...

(baobackan.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất