Thứ Ba, 25/6/2024
Thị xã Nghĩa Lộ: Dân vận vì dân
 
Mô hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế của ông Lò Văn Ngọc (thứ hai, bên trái)
ở thôn 5 xã Phù Nham mang lại hiệu quả cao.
 


Ông Lò Văn Ngọc ở thôn 5, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) chia sẻ: "Đã hơn 10 năm thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình tôi hiện duy trì khoảng 1 ha ao nuôi với trên vạn cá giống các loại: cá rô, trắm, chép; 50 gốc bưởi da xanh cùng đàn lợn 8 - 10 con, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí. Phát triển kinh tế tổng hợp không chỉ giúp tôi có thu nhập ổn định, nâng cao cuộc sống mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới… 

Là một trong những mô hình DVK, tôi mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và bản thân tôi cùng gia đình sẽ tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương”. 

Đến xã Nghĩa An, thăm mô hình DVK vận động hội viên thường xuyên nạo vét kênh mương, tu sửa đường giao thông của Chi hội Nông dân thôn Đêu 1, chúng tôi đi trên con đường bê tông sạch đẹp, các loại hoa đầy sắc màu được trồng hai bên đường dẫn đến trung tâm Nhà văn hóa xã. Đây là thành quả dựa vào sức dân, tiêu biểu cho công tác DVK của xã. 

Thời gian qua, Hội Nông dân xã không ngừng thay đổi phương thức tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp; hàng tuần, hàng tháng cùng với nhân dân thu gom rác thải, quét dọn đường làng ngõ xóm, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân… 

Được biết, thị xã Nghĩa Lộ có 822 mô hình DVK; trong đó, 512 mô hình được duy trì hiệu quả từ năm 2019 trở về trước và 310 mô hình đăng ký xây dựng mới năm 2020. Hàng năm, Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua DVK. Qua kiểm tra, đánh giá được chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các mô hình; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục. 

Đồng chí Lò Văn Vy - Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Bên cạnh việc đẩy mạnh, thực hiện tốt Phong trào thi đua DVK, năm 2020, Ban Dân vận Thị ủy đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận (CTDV) chính quyền. UBND thị xã thường xuyên quan tâm, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về CTDV; phổ biến, tuyên truyền thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ Luật Lao động…, các văn bản pháp luật có liên quan. 

CTDV chính quyền gắn liền với xây dựng, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quyền làm chủ của nhân dân được nâng cao thông qua tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân”. 

Đồng thời, cụ thể hóa CTDV sát với chức năng, nhiệm vụ, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực thi công vụ. Chính quyền các cấp của thị xã chủ động phối hợp nắm tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. 

Theo đó, năm 2020, các cấp chính quyền thị xã đã thực hiện tiếp 793 lượt công dân; tiếp nhận 121 đơn, thư; ý kiến của người dân và đơn thư được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy trình, hạn chế đơn thư vượt cấp; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thị xã với nhân dân (chủ yếu giải quyết việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn); các xã, phường tổ chức 14 cuộc giám sát các vấn đề bức xúc ở địa bàn dân cư… 

Qua giám sát, phản biện xã hội đã tổng hợp 56 ý kiến, kiến nghị của nhân dân; trên 90% ý kiến được các ngành, cơ quan chức năng trả lời tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở 3 cấp; trên 50 lượt người phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri; các tổ hòa giải đã hòa giải được 75 vụ, việc…

Thời gian tới, Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua DVK trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả CTDV, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng xây dựng, phát triển mô hình, điển hình DVK ở vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các "điểm nóng” phức tạp, bức xúc nổi cộm, trong cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng mô hình, điển hình có hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng liên quan đến CTDV; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh CTDV chính quyền; trong đó, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, XDNTM, đô thị văn minh, tăng cường quản lý Nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo… 

Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Nghĩa Lộ, CTDV trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả thiết thực; huy động được nhiều tổ chức, cá nhân vào cuộc; nâng cao hiệu quả CTDV chính quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(baoyenbai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất