Thứ Tư, 21/2/2024
Lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo ở Mai Sơn
 
Mô hình trông cam cho thu nhập cao trong nông dân tỉnh Sơn La


Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương và của tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Mai Sơn đã quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác dân vận để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Sau 5 năm thực hiện phong trào, toàn huyện đã xây dựng 251 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 107 mô hình; 77 mô hình văn hóa, xã hội; 40 mô hình quốc phòng, an ninh và 27 mô hình xây dựng hệ thống chính trị.

Nổi bật trong thực hiện “Dân vận khéo” là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giảm thiểu tệ nạn xã hội; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của nhân dân; xây dựng bản, tiểu khu văn hóa; dần loại bỏ các tập tục lạc hậu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước cải thiện; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào các dân tộc có nhiều khởi sắc. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo từ thực tiễn cơ sở, đã kịp thời động viên, phát huy vai trò chủ thể các tầng lớp nhân dân trong thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ, lạc hậu; xây dựng vùng sản xuất tập trung có năng suất, chất lượng cao.

Năm 2020, xã Nà Bó đăng ký cán đích nông thôn mới; đến thời điểm này, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Từ việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường nội bản, liên bản đã được đổ bê tông sạch đẹp, các công trình trường học, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, nhiều mô hình kinh tế được nhân rộng... Đồng chí Mùa A Pó, Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ: Đây chính là thành quả của công tác dân vận khéo khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Quá trình triển khai chương trình, xã đã công khai xin ý kiến người dân đối với từng phần việc, công trình cụ thể, qua đó, tạo niềm tin với người dân. Chính vì vậy, tham gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đóng góp trên 12 tỷ đồng, hiến hàng nghìn m² đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, vật liệu để bê tông hóa đường ngõ bản, đường nội đồng và xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đời sống và sản xuất.

Tại xã Hát Lót, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc rút và tạo sự lan tỏa, giúp nhiều hộ dân trong xã vươn lên làm giàu chính đáng. Tận dụng lợi thế về diện tích đất nông nghiệp, xã đã vận động nhân dân tập trung đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển rộng rãi kinh tế hợp tác xã; triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm của địa phương để thu hút các doanh nghiệp liên kết đầu tư sản xuất trên địa bàn, hình thành chuỗi liên kết sản xuất để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Sự linh hoạt trong “Dân vận khéo” đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm...

Những kết quả thiết thực của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Mai Sơn đã và đang đem lại những tín hiệu tích cực, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

(baosonla.org.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi