Chủ Nhật, 2/10/2022
Hòa Bình: Nhân rộng mô hình, điển hình "Dân vận khéo"
 
Nhân dân thôn Ngai Long, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) xây dựng thành công mô hình khu dân cư kiểu mẫu.


Với 1.157 mô hình trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó, các mô hình sản xuất, kinh doanh đã phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, cải thiện đời sống, giải quyết việc làm cho người lao động ngay từ cơ sở như: Phát triển kinh tế theo vườn kiểu mẫu của ông Nguyễn Văn Bình, xóm Xuân Tiến, xã Xăm Khòe (Mai Châu); chăn nuôi gà hữu cơ của bà Hoàng Bích Thùy, xóm Gừa, xã Cư Yên (Lương Sơn); phát triển kinh tế gia đình của ông Quách Công Tấn, xóm Bãi Khoai, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi). Nổi bật là mô hình "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững” được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, cách thức sáng tạo, hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhân dân. Hiện, toàn tỉnh có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 39 khu dân cư kiểu mẫu, 122 vườn mẫu, 57/131 xã đạt chuẩn NTM, TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM.

Toàn tỉnh tiếp tục duy trì, phát triển, nhân rộng 961 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thu hút được nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như các mô hình: "Giữ gìn bản sắc văn hóa phát triển du lịch cộng đồng” của chi hội phụ nữ xóm Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu); "Tổ liên gia tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường gắn với ANTT” của chi bộ xóm Hưng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc); "Vận động xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu” của ông Nguyễn Văn Bổng, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận khu Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy)...

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh với 724 mô hình "Dân vận khéo” được triển khai thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp giữa vận động tập trung với vận động cá biệt, tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong dòng họ, khu dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo. Việc nhân rộng các mô hình, hình thức tự quản về an ninh trật tự trong nhân dân theo hướng tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia, qua đó góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu dân cư...

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các mô hình: "Cơ quan, đơn vị văn hóa” ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; "Hòm thư góp ý 217, 218” của TP Hòa Bình đặt tại 33 nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; "Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân” của Công an tỉnh; mô hình "3 tốt, 5 không” của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh...

Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được đẩy mạnh thực hiện, triển khai sâu rộng đã gắn kết, thúc đẩy, tăng hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo phấn khởi, đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(baohoabinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất