Thứ Tư, 28/2/2024
Tấm gương “dân vận khéo”

Ông Triệu Văn Tiên (người ngồi giữa) đang tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách,
pháp luật của Nhà nước đến người dân trong thôn.


Nhân dân thôn Quán đa số là dân tộc Dao với nhiều phong tục, tập quán không phù hợp từ xa xưa đã ăn sâu vào tâm trí của người dân, do đó muốn thay đổi không phải chỉ trong ngày một, ngày hai. Là đảng viên, cán bộ hưu trí, khắc sâu lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Để công tác dân vận trong thôn đạt hiệu quả, ông Tiên xác định bản thân ông phải là người gương mẫu, là người tiên phong, đi đầu, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và nhất là phải có sự kiên trì, luôn gần dân, sát dân và “lấy dân làm gốc”. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của thôn và của xã; dần xóa bỏ các hủ tục không còn phù hợp, xây dựng đời sống mới; ông còn tích cực vận động tuyên truyền nhân dân trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo, nhờ đó mà hiện nay, đời sống của nhân dân thôn Quán không ngừng được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm. 

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, những năm qua, ông Tiên và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Thượng Long đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu tại địa phương; đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dám nghĩ, dám làm, ông Tiên và các thành viên trong Ban công tác Mặt trận của thôn Quán đã đi đến từng nhà người dân vận động, tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền miệng về các nội dung xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường.

Từ năm 2016 đến nay, thôn Quán đã tuyên truyền, vận động được 35 hộ gia đình hiến 2.450m2 đất xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa tu bổ hệ thống kênh mương trị giá trên 400 triệu đồng; nhân dân quyên góp ủng hộ xây mới 265m2 tường rào trị giá 22.900.000 đồng; đổ sân bê tông xi măng, xây cổng vào thôn, mua trang thiết bị phục vụ Nhà văn hóa của thôn với tổng số tiền  95 triệu đồng; phối hợp với Hội Phụ nữ ủng hộ 5.000.000đ và 60 ngày công lao động (trị giá 30 triệu đồng) xóa nhà tạm cho hội viên phụ nữ xóm. Đến nay, đường làng ngõ xóm không còn cảnh chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã bụi, hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu thuận lợi, nhanh chóng, bà con nhân dân phấn khởi bàn nhau cách giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác ra đường, ra mương, chăm sóc đồng ruộng, tăng năng suất cây trồng vật nuôi, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với vai trò là người có uy tín, ông Triệu Văn Tiên không chỉ là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương, mà ông còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Trong mắt nhân dân địa phương, ông luôn là người mẫu mực, là một công dân tốt, là một “đầy tớ” thực sự của dân và là một “dân vận viên” gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tin tưởng rằng, với tinh thần nhiệt huyết, cố gắng của mình ông sẽ có những cách làm hay hơn để đưa những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng gần dân, sát dân. Ông thực sự xứng đáng là tấm gương “Dân vận khéo” để mọi người học hỏi. Tấm gương của ông một lần nữa đã chứng minh câu nói của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

(baophutho.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất