Thứ Hai, 15/7/2024
Lan tỏa phong trào ''Dân vận khéo'' ở Đơn Dương


Thời gian qua, Huyện ủy Đơn Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy Đơn Dương, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Khối dân vận tại địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng trên địa bàn. Ngay từ đầu mỗi năm, Khối dân vận các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã triển khai đăng ký thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Từ đó, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ sở và các ngành, các lĩnh vực tại địa phương.

Đồng chí Trương Thị Kim Phượng - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đơn Dương cho biết, tính từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có hơn 200 mô hình “Dân vận khéo” đã được đăng ký, triển khai thực hiện. Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung tuyên truyền, vận động hỗ trợ người dân, giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập đời sống; vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Với các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, cũng đã tuyên truyền, vận động người dân người dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của từng cá nhân với cộng đồng… Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; vận động người dân tích cực tham gia thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Dấu ấn sâu đậm nhất của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Đơn Dương đó là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hàng năm, có hàng chục mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực này được triển khai xây dựng và nhân rộng. Tiêu biểu như việc “Nhân rộng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp” của Ủy ban MTTQ thị trấn Thạnh Mỹ. Mô hình đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động xây dựng tuyến đường (hẻm) phố sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa bàn thị trấn. Qua đó, đã vận động nhân dân đóng góp 600 triệu đồng và Nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng làm đường bê tông với chiều dài 650 m; vận động nhân dân đóng góp gần 120 triệu đồng để mua chậu trồng hoa, cây cảnh, xây dựng mô hình Camera an ninh, hệ thống chiếu sáng tại một số tuyến đường (hẻm) trên địa bàn.

Hay mô hình “Tuyến đường hoa, cây xanh” của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Đạ Ròn đã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia trồng, chăm sóc được hơn 1 ngàn cây hoa, cây cảnh trên các tuyến đường. Mô hình “thu gom rác thải vật tư nông nghiệp” của Hội Nông dân xã Ka Đơn đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân sau khi sử dụng vật tư nông nghiệp không vứt bừa bãi, dọn dẹp mang về bỏ tại những điểm tập kết. Mô hình đã thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng thực hiện và góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường. Mô hình “Làm trụ cờ và tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” của Ủy ban MTTQ xã Ka Đô đã tuyên truyền vận động Nhân dân ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa trước nhà; làm hàng rào, cột cờ đúng quy cách; bố trí thùng rác phù hợp, thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Mô hình “Vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” ở Tổ Dân vận Thôn Lạc Xuân 2 xã Lạc Xuân đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đạt các tiêu chí khung về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại khu dân cư. Mô hình “Tiếp tục duy trì và giữ vững thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu” của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư Chi bộ thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm đã tích cực phát động cả hệ thống chính trị thôn và Nhân dân hàng tháng ra quân dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, cổng, hàng rào; vận động Nhân dân đối ứng trên 212 triệu đồng xây dựng các tuyến đường nhánh, sửa chữa tôn tạo một số tuyến đường bị hư hỏng… Ngoài ra, còn nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã được triển khai hiệu quả và nhân rộng trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Đồng chí Trương Văn Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đơn Dương cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thúc đẩy, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, ngành trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh trên địa bàn. Thời gian tới, Huyện ủy Đơn Dương sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện các mô hình, điển hình và phong trào thi đua “Dân vận khéo” có hiệu quả thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có sức lan toả lớn. 

(baolamdong.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất