Thứ Năm, 18/7/2024
Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” ở huyện Quan Sơn
 

Ban điều hành thực hiện mô hình điểm chính quyền dân vận khéo xã Sơn Thủy ra mắt.


Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quan Sơn luôn chú trọng công tác “Dân vận khéo”, thể hiện qua việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác dân vận. Theo đó, huyện đã thành lập ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện, để triển khai thực hiện phong trào đến các cơ sở. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ kết quả của phong trào, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì và nhân rộng, huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi lợn, cá, gà, vịt kết hợp trồng cây ăn quả của ông Hà Văn Toản, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Xuân Thành; mô hình trồng rau, củ, quả sạch của ông Ngân Văn Học, bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy; mô hình trồng vầu và nuôi cá trắm cỏ của ông Vi Văn Phúc, bản Ngàm, xã Trung Thượng; mô hình trồng lúa Nhật năng suất trên 50 tạ/ha xã Trung Hạ...

Bên cạnh đó, việc thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như các mô hình “Hội cựu chiến binh luân phiên giúp nhau xây nhà tắm, nhà vệ sinh”; “Đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”... Các mô hình đã được triển khai, nhân rộng, thu hút được nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia, có tính xã hội hóa cao, hiệu ứng xã hội tích cực, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm của cộng đồng dân cư.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh được cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; kết hợp giữa vận động tập trung với vận động cá biệt; tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự trong Nhân dân theo hướng xã hội hóa, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Qua đó, góp phần thiết thực vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đến nay, huyện Quan Sơn đã xây dựng được hơn 600 mô hình, trong đó có 24 mô hình điển hình “Dân vận khéo”. Ở mỗi lĩnh vực, việc lựa chọn hình thức xây dựng, duy trì hoạt động mô hình đảm bảo tính bền vững, thiết thực, không phô trương, hình thức. Các thành viên được lựa chọn tham gia mô hình tự nguyện, có tinh thần xây dựng, phát triển mô hình, trở thành những hạt nhân không thể thiếu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” của địa phương. Bên cạnh đó, từ hoạt động của các mô hình đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, những “người lính” trên tuyến đầu mặt trận tư tưởng, dân vận.

Đồng chí Hà Xuân Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quan Sơn, cho biết: Thực hiện “dân vận khéo” là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận; tiếp tục rà soát, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, xây dựng những mô hình mới có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”.

(baothanhhoa.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất