Thứ Ba, 23/7/2024
Dân vận khéo trong “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở huyện Nga Sơn

Lãnh đạo xã và Trùm chánh giáo họ Nghĩa Hưng, xã Nga Liên tuyên truyền,
phổ biến pháp luật cho bà con giáo dân.


Xã Nga Liên có 2.240 hộ, với 8.859 nhân khẩu, trong đó đồng bào công giáo chiếm 93,7% dân số toàn xã, sinh hoạt tại 2 giáo xứ, 19 giáo họ. Với lợi thế có đường tỉnh 524, 527B chạy qua theo hướng Bắc - Nam và đường giao thông liên huyện, liên xã tạo điều kiện thuận lợi để người dân giao thương với các địa phương khác. Tuy nhiên cũng đặt ra một số khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT) trên địa bàn. Được sự quan tâm, hướng dẫn của Công an huyện, Ủy ban MTTQ huyện cũng như các linh mục quản xứ, sự đồng tình của hội đồng mục vụ giáo xứ, ban hành giáo các giáo họ và sự ủng hộ của giáo dân trong xã, năm 2018 xã Nga Liên đã triển khai xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”.

Để hoạt động hiệu quả, Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân và bà con giáo dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của mô hình và các tiêu chí đánh giá đạt tiêu chuẩn xứ, họ đạo bình yên, gia đình văn hóa; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đặc biệt là chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tổ an ninh xã hội (ANXH), các buổi giảng trong nhà thờ của linh mục, trong hội họp của Hội đồng giáo xứ, giáo họ. Trong quá trình thực hiện, các chức việc trong giáo họ, những người có uy tín trong các giáo xứ, giáo họ luôn gương mẫu, tích cực tham gia đứng đầu ở tổ ANXH, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng thời tích cực tham gia chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục vận động giáo dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân, người giáo dân, thực hiện sống tốt đời - đẹp đạo. Việc thực hiện mô hình luôn gắn với các phong trào khác ở địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Đền ơn, đáp nghĩa”; “Khuyến học- khuyến tài”, xây dựng nông thôn mới...

Phó Chủ tịch UBND xã Nga Liên Nguyễn Thanh Bình cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, đến nay mô hình đã phát huy hiệu quả. Qua phân loại, bình xét các tiêu chí, đến nay có 9/9 khu dân cư, 4/4 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 19/19 giáo họ đạt tiêu chuẩn giáo họ bình yên và duy trì bảo đảm tốt công tác giữ gìn ANTT, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Thành công của mô hình đã có sức lan tỏa không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, mà còn có sức lan tỏa, thu hút đồng bào công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Qua đó, góp phần cùng với nhân dân toàn xã trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM nâng cao đạt hơn 174 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 57,9 triệu đồng/người/năm; xã đang hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2023.

Huyện Nga Sơn có 27.763 giáo dân, sinh sống trên địa bàn 12 xã, tập trung chủ yếu ở 4 xã: Nga Phú, Nga Thái, Nga Điền và Nga Liên, sinh hoạt ở 12 giáo xứ, 66 họ đạo. Trong những năm qua, thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng mô hình “Dân vận khéo trong xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình và phát huy hiệu quả tại các giáo xứ trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã nhân rộng mô hình tại các giáo xứ: Phước Nam thuộc xã Nga Điền; Liên Nghĩa thuộc xã Nga Thái; Tam Tổng, Phúc Lạc thuộc xã Nga Liên. Các khu dân cư có mô hình dân vận khéo trong xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa đều duy trì, đảm bảo tốt ANTT, không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Cuộc sống bình yên đã tiếp thêm động lực để bà con giáo dân, giáo họ thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm.

Thành công của mô hình dân vận khéo “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” ở Nga Sơn đã có sức lan tỏa để đồng bào công giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết lương - giáo, sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó góp phần cùng nhân dân trong huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM trong thời gian tới.

(baothanhhoa.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất