Thứ Năm, 13/6/2024
Hiệu quả thi đua “Dân vận khéo” ở Bắc Ninh

Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với học tập và làm theo Bác. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng 1.425 mô hình “Dân vận khéo”, qua bình xét có 646 điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, trong đó 85 điển hình ở lĩnh vực kinh tế, 203 điển hình về văn hóa - xã hội, 303 điển hình về quốc phòng - an ninh và 55 điển hình về xây dựng hệ thống chính trị.  Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có nội dung phong phú, phương thức triển khai sát với thực tiễn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần huy động sức mạnh toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 
Người dân xã Mão Điền xây dựng lại mộ chí sau khi di dời để thực hiện
Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
 

Thực hiện phong trào thi đua “30 ngày đêm hoàn thành di chuyển nghĩa trang, mộ chí dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh” do UBND tỉnh phát động (ngày 12/1), cấp ủy, chính quyền, MTTQ thị xã Thuận Thành quyết liệt vào cuộc. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển hạ tầng giao thông; các quy định của nhà nước, của tỉnh  về quản lý đất đai, chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương có tuyến đường đi qua nói riêng và toàn tỉnh nói chung, để mọi người dân nắm rõ, hiểu và đồng thuận cùng chính quyền trong việc triển khai giải phóng mặt bằng, nhất là phần di chuyển mộ chí. Trong quá trình triển khai, các đơn vị, địa phương  thống kê, kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ bảo đảm công khai, minh mạch. Đồng thời, gấp rút triển khai quy hoạch, xây dựng mở rộng khu vực nghĩa trang nhân dân hiện có để di chuyển mộ chí; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong việc di dời mộ chí theo đúng phong tục truyền thống, tín ngưỡng và tâm linh của nhân dân. Nhờ đó, chỉ sau 20 ngày đêm ra quân hưởng ứng phong trào (từ ngày 12/1 đến 1/2), thị xã di chuyển xong toàn bộ 1.576 ngôi mộ (đạt 100%) ra khỏi dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hoàn thành trước 10 ngày so kế hoạch mà phong trào thi đua của tỉnh đề ra. 

Tại huyện Tiên Du thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, huyện chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”. Huyện đang duy trì và phát triển 194 mô hình “Dân vận khéo” thu hút đông đảo nhân dân tham gia, phát huy sức mạnh toàn dân chung tay xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể như: trồng, chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến đường; tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, xử lý rác thải hữu cơ bằng men vi sinh IMO… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 78 triệu đồng/người/năm. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp hơn 10 tỷ đồng xây dựng hạ tầng NTM. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm trên địa bàn huyện được bê tông hóa; các công trình phúc lợi như: Nhà văn hóa, Trạm y tế, trường học, khu vui chơi thể thao... được xây dựng khang trang, hiện đại. 

Đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” đã huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, hệ thống dân vận trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(baobacninh.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất