Thứ Năm, 24/9/2020
Tuyên Hóa: Xây dựng trên 260 mô hình "Dân vận khéo"
 

Mô hình “Bát cháo tình thương và tủ quần áo tình thương” của Đảng ủy Bệnh viện
đa khoa huyện Tuyên Hóa ngày càng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng 

Huyện ủy Tuyên Hóa đã chú trọng thực hiện có hiệu quả Đề án Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện và phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn huyện có 266 mô hình "Dân vận khéo", trong đó, có 57 mô hình cấp huyện.

Nhiều mô hình hoạt động thực sự có hiệu quả, như mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại 4 phòng thuộc UBND huyện và 8 xã, thị trấn; mô hình “Bát cháo tình thương và tủ quần áo tình thương” của Đảng ủy Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, “Dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của Đảng ủy xã Lâm Hóa, mô hình “Xã bình yên, gia đình hòa thuận” của Đảng ủy xã Thanh Thạch...

Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục phát huy hiệu quả sâu hơn nữa, huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thương Huyền/ baoquangbinh.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi