Thứ Sáu, 29/5/2020
Lữ đoàn xe tăng 201 với phong trào thi đua “Dân vận khéo”
 
Quân y Lữ đoàn xe tăng 201 khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí các gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đóng quân


Lữ đoàn xe tăng 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp) nằm trên địa bàn giáp ranh thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội và xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, trình độ dân trí và đời sống của nhân dân ở hai địa phương có sự khác biệt; tình hình xã hội có nhiều phức tạp… Đơn vị có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Hằng năm, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức từ 4-5 cuộc diễn tập ở tất cả các cấp. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Lữ đoàn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; trước mỗi cuộc diễn tập từ Đảng ủy Lữ đoàn đến các cấp ủy, chi bộ trong Nghị quyết (Kết luận) lãnh đạo thường kỳ đều xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo tiến hành các hoạt động công tác dân vận trong diễn tập. Phòng Chính trị Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Tạ Ngọc Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn xe tăng 201 cho biết: Với yêu cầu đặt ra là phải tổ chức diễn tập ở địa hình mới lạ, sát thực tế chiến đấu; từ thực tiễn đó đòi hỏi Lữ đoàn phải làm tốt công tác dân vận để tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Sau khi kế hoạch diễn tập được Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp phê chuẩn, Lữ đoàn chỉ đạo Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị cử cán bộ có năng lực tiến hành công tác dân vận đến từng địa phương nơi đơn vị tổ chức diễn tập để thống nhất kế hoạch, nội dung, thời gian diễn tập, thời gian tiến hành công tác dân vận. Khi được cấp ủy, chính quyền địa phương nhất trí, báo cáo xin ý kiến của các đồng chí trưởng thôn (bản), bí thư chi bộ và đặc biệt Lữ đoàn cử cán bộ đến từng gia đình để liên hệ, vận động nhân dân giúp đỡ Lữ đoàn hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. Do làm tốt công tác hiệp đồng, tuyên truyền vận động được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ủng hộ Lữ đoàn đã hoàn thành tốt các cuộc diễn tập nhất là trong xây dựng hệ thống công sự, trận địa nhiều gia đình đã sẵn sàng chặt bỏ cây cối, hoa màu cho mượn đất vườn, đất đồi rừng của gia đình để đơn vị xây dựng hệ thống công sự, đào bếp hoàng cầm giúp đỡ nơi ăn ở; ủng hộ cơ sở vật chất, điện, nước cho Lữ đoàn.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục bộ đội tập trung vào giáo dục phong tục tập quán của địa phương, chấp hành nghiêm kỷ luật trong quan hệ dân vận; quá trình diễn tập bằng các hình thức tuyên truyền khác nhau Lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; vệ sinh môi trường, bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống các tệ nạn xã hội…Tích cực tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội; tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách; tặng đồ chơi đồ dùng học tập cho trường mầm non, trường tiểu học; tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; tổ chức chiếu phim, văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân, tham gia lao động làm đường xây dựng nông thôn mới, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh, khơi thông cống rãnh, vệ sinh nhà cửa, dạy các cháu nhỏ học bài…

Khi kết thúc diễn tập tiến hành san lấp hệ thống công sự chặt chẽ, cùng với gia đình tiến hành kiểm đếm cây cối, hoa màu, nếu phát hiện thấy hư hỏng, mất mát đề xuất phương án đền bù thỏa đáng với từng gia đình. Chính vì vậy, các cuộc diễn tập Lữ đoàn đều được nhân dân trên các khu vực yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình, góp phần cho Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong tháng 10/2018, triển khai thực hiện mô hình “Dân ấm, xích êm”, Lữ đoàn đã tặng quần áo ấm mùa đông tại xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình hơn 700 bộ; tổ chức nói chuyện tuyên truyền về phòng chống âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; phổ biến quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta cho nhân dân xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; tặng quà các gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; lao động kè đường giúp dân xã Hùng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình … Những việc làm ý nghĩa, thiết thực đó đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân trên địa bàn đóng quân với đơn vị, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Những kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, của Lữ đoàn xe tăng 201 trong diễn tập đã góp phần tiếp tục tăng cường và giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Qua thực hiện công tác dân vận, bằng những việc làm thiết thực đó, Lữ đoàn đã không chỉ làm sâu sắc thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Thông qua tiến hành công tác dân vận cũng là điều kiện để rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật công tác dân vận cho mọi cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Chí Đáng/ dangcongsan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi