Thứ Năm, 9/7/2020
Khởi sắc phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Cao Bằng
 

Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đường nông thôn nhiều địa phương
được bê tông hóa. 


NHIỀU MÔ HÌNH HAY, SÁNG TẠO

Chủ tịch UBND xã Đa Thông (Thông Nông) Hoàng Thị Huế cho biết: Xã xây dựng được 2 mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xóm Đà Sa, Pác Ngàm... Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế, với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của người dân, đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. Người dân xác định vụ đông là một trong những vụ sản xuất chính, diện tích gieo trồng thuốc lá hằng năm lên đến gần 150 ha. Những năm gần đây, năng suất, sản lượng cây thuốc lá của xã đều đạt và vượt kế hoạch huyện giao...

 Còn ở xã Phong Châu (Trùng Khánh), việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện hiệu quả, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Có được những kết quả đó, không thể không nhắc đến vai trò, những đóng góp của ông Ngô Quảng Kiếm, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm Bài Siêng. Ông Kiếm là một trong những điển hình gương mẫu đi đầu trong phong trào vận động bà con chung tay góp sức xây dựng NTM, tập trung phát triển kinh tế, làm đường nông thôn.

Ông Kiếm đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể của xóm và cán bộ, đảng viên, người cao tuổi uy tín tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ về lợi ích xây dựng NTM gắn với hương ước, quy ước để các hộ dân đều tham gia ngày công lao động, đóng góp tiền vào quỹ xóm. Với cách tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt vận dụng phù hợp với tình hình địa phương, mọi người dân thấy sự gương mẫu đi đầu của ông nên ai cũng nhiệt tình tham gia. Một số hộ dân tự tháo dỡ tường rào, cây cối, tự nguyện hiến đất, mở rộng mặt đường từ 1 - 2,8 m; đóng góp tiền và trên 1.000 công lao động làm đường xóm dài 540 m, đường liên xóm Pác Coóng - Bản Viết dài 1 km. Từ khi đường nông thôn được mở rộng và bê tông hóa, bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống ngô, lúa mới; số hộ nghèo giảm đáng kể. Đến nay, 100% đường liên xóm xã Phong Châu đã được bê tông hóa.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Với khẩu hiệu “Việc dễ làm trước, việc khó làm từng bước”, các cấp chính quyền đã triển khai kế hoạch xây dựng NTM hằng năm tới từng hộ dân, sát với thực tế từng địa phương, qua đó đã huy động được nguồn lực trong dân tham gia xây dựng NTM.

LAN TỎA PHONG TRÀO “DÂN VẬN KHÉO”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phát động, ngày 11/2/2011, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 04-CT/TU về tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai phong trào “Dân vận khéo” theo chủ đề từng năm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương, như: “Dân vận khéo tham gia xây dựng NTM”, “Phát huy dân chủ trong xây dựng NTM”, “Nhân rộng các điển hình trong xây dựng NTM”, “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Xây dựng NTM và đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền”…

Qua 8 năm thực hiện, phong trào “Dân vận khéo” đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh có 2.471/2.480 xóm, tổ dân phố đăng ký thực hiện “Dân vận khéo” với 4.053 mô hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Điển hình trên lĩnh vực kinh tế có 1.120 mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Huyện Hà Quảng đã vận động nhân dân chuyển đổi tập quán sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tăng diện tích trồng cây thuốc lá hằng năm đạt 655 ha, cây ngô 550 ha. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 1.157 mô hình thực hiện phong trào "Dân vận khéo" gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong xây dựng NTM, các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân huy động nguồn lực đóng góp vật chất, công lao động… Thành phố đã phát động phong trào xây dựng đường bê tông ngõ xóm, hệ thống điện chiếu sáng ngõ hẻm. Nhân dân ủng hộ 4,7 tỷ đồng, 7.000 công lao động, bê tông hóa 169 km tuyến đường dài trên 35 km. Tại xã Đình Phùng (Bảo Lạc), ông Quan Văn Vương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã hiến 1.822 m2 đất để làm ký túc xá cho học sinh vùng cao. Toàn tỉnh có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2018 gồm các xã: Quang Hán (Trà Lĩnh), Đình Minh (Trùng Khánh), Bế Triều (Hòa An), Minh Thanh (Nguyên Bình), Phù Ngọc (Hà Quảng), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh đến nay 15 xã…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Dừa khẳng định: Công tác “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị của địa phương. Đặc biệt nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị được nâng lên. Việc triển khai “Năm Dân vận chính quyền 2018” và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.                  

Tiến Mạnh/ baocaobang.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi