Thứ Ba, 7/2/2023
Ra mắt mô hình "Tổ tuyên truyền lưu động trong đồng bào dân tộc Khmer”

Khu vực 1, Phường IV có trên 120 hộ người dân tộc Khmer, trong thời gian quan hầu hết bà con đều nghiêm túc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, làm ăn phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân đời sống còn gặp khó khăn khăn, thiếu việc làm ổn định, việc nắm bắt thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. 


 Đ/c Trần Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh phát biểu tại buổi ra mắt mô hìnhVới 06 thành viên được lựa chọn từ những người có uy tín, có trình độ và nhận thức về pháp luật cũng như am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào tại địa phương, được nhân dân tín nhiệm đề cử, Tổ thông tuyên truyền lưu động ra đời nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào người dân tộc Khmer trên địa bàn. Trọng tâm là đi sâu tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng phường văn minh đô thị. Bên cạnh đó, tổ tuyên truyền còn thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật…. Từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tự chủ lao động, vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng chính quyền đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ra mắt, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh yêu cầu Tổ tuyên truyền phải tổ chức tuyên truyền kịp thời và vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer. Đảm bảo định kỳ trao đổi thông tin hàng tuần, mỗi tháng phải họp đánh giá rút kinh nghiệm; 06 tháng, 01 năm phải sơ, tổng kết và đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình. Đồng chí tin tưởng rằng với nòng cốt là những người có uy tín tại địa phương, được người dân tín nhiệm đề cử, các thành viên của Tổ tuyên truyền sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần quan trọng vào việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước lan tỏa sâu rộng trong đồng bào người dân tộc Khmer tại địa phương.

Phan Quý

Gửi cho bạn bè