Thứ Sáu, 1/12/2023
Thành lập và tổ chức hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực

Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia chủ động, tích cực vào quá trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện trên địa bàn tỉnh; khắc phục việc thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ số phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số cho người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số, sử dụng các nền tảng số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số.

Theo đó, mỗi ấp, khu vực thành lập 1 tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ việc tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho người dân; lựa chọn các cá nhân có năng lực công nghệ số, nhiệt tình, tích cực, có tinh thần phụng sự cộng đồng để tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng; đưa tỷ lệ hộ gia đình, người dân có kỹ năng số thành tiêu chí thi đua của các ấp, khu vực, cấp xã, cấp huyện; định kỳ hàng quý đánh giá kết quả phổ cập kỹ năng số đã đạt được, thực hiện khen thưởng kịp thời các ấp, khu vực, cấp xã, cấp huyện có thành tích tốt trong việc đào tạo kỹ năng số cho người dân trên địa bàn.

Kế hoạch nêu rõ, đến hết năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp, hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số để phát triển kinh tế số, tham gia các ứng dụng xã hội số. Đến hết năm 2023, hầu hết người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh có kỹ năng số để tương tác với cơ quan nhà nước, sử dụng nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số, tham gia các ứng dụng xã hội số.

Mục tiêu cụ thể năm 2022, trong đó quý III/2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 30%; 70% hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; 40% hộ gia đình cài ứng dụng di động Hậu Giang. Quý IV/2022, tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 50%; 90% hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; 70% hộ gia đình cài ứng dụng di động Hậu Giang.

Nội dung kế hoạch xác định rõ đối tượng và nhiệm vụ thực hiện thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực; đào tạo, tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng. Cùng với đó là tổ chức phong trào thi đua “Người Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” và hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân.

Như Quỳnh

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất