Thứ Tư, 7/12/2022
Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Nghị quyết 04-NQ/TW đã khẳng định: tỉnh có nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh nên tiềm năng phát triển du lịch khá lớn. Bên cạnh đó, có nhiều sông ngòi chằng chịt, kênh Xà No, những vườn cây ăn trái, đặc biệt Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng - nơi được xem là "lá phổi xanh" nên thích hợp cho du khách muốn trải nghiệm sinh thái sông nước.


 Một góc Lung Sen tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng,  một trong những điểm nhấn của du lịch Hậu Giang

Đồng thời, tỉnh đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch đến năm 2025 và các năm tiếp theo là hiện thực hóa tiềm năng du lịch của tỉnh. Nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng sản phẩm trong lĩnh vực du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước. Tập trung định vị thành công 2 điểm nhấn du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025 vươn tầm khu vực và cả nước: du lịch trên tàu tuyến kênh Xà No tạo đặc trưng riêng của Hậu Giang; du lịch huyện Phụng Hiệp nhằm khai thác hiệu quả Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gắn kết các Khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện và chợ nổi Ngã Bảy. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng 1 khu du lịch cấp tỉnh, 6 điểm du lịch; Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đến năm 2030 trở thành Khu du lịch Quốc gia. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ hoạt động du lịch. Rá soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách phát triển du lịch phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Từ nghị quyết này, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện, có mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân kỳ thực hiện. Trong đó, mục tiêu đặt ra cho du lịch là tập trung thực hiện 2 sản phẩm du lịch là tàu du lịch trên tuyến Xà No, tham quan vùng khóm Cầu Đúc, các di tích lịch sử và khai thác Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Bên cạnh đó, xây dựng 6 điểm du lịch cộng đồng; mỗi huyện, thị, thành phố phải có một sản phẩm du lịch.

Xây dựng sản phẩm du lịch khai thác tiềm năng miền sông nước cũng đã được nghĩ đến, tính toán trong lộ trình đầu tư phát triển du lịch và ngay đầu năm 2022 đã có động thái tích cực, nhiều dự án trọng điểm về du lịch đã được triển khai. Hàng loạt những đề án, dự án hỗ trợ, phát triển du lịch đã được xây dựng, nổi bật là Đề án Phát triển du tỉnh Hậu Giang, Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang, Đề án du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng... 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát huy vai trò kết nối, tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư tìm hiểu về các dự án, có nhu cầu xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, tiếp tục triển khai thực hiện các đề án về du lịch, như Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với việc xây dựng bộ quà tặng du lịch, phối hợp các sở, ngành có liên quan thực hiện các phần việc tiếp theo gắn với từng nội dung cụ thể, rà soát, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp khai thác du lịch để tạo điều kiện, hỗ trợ tiếp cận với Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn; tập trung hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 213 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực du lịch giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng 2 sản phẩm du lịch đặc trưng, các sản phẩm phục vụ khách du lịch, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch, thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch.

Nhờ sự quan tâm có chiều sâu của tỉnh ở lĩnh vực du lịch nên đã từng bước đưa du lịch phát triển đúng hướng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang theo dõi và hỗ trợ việc xây dựng đề án phát triển du lịch của từng địa phương, bám sát các nghị quyết, đề án, dự án lớn của tỉnh, để có sự đồng bộ. Cùng với đó là việc kết nối, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc thù, kết nối tour tuyến, tìm kiếm các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Du lịch Hậu Giang đã có những hướng mở và trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội mới, được quan tâm đầu tư phát triển, kỳ vọng có thêm nhiều cơ hội mới. Đây sẽ là công việc lâu dài, đòi hỏi tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của tỉnh và sự vào cuộc của các đơn vị, sở, ngành, địa phương có liên quan, cùng quyết tâm đưa du lịch Hậu Giang phát triển, trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Việt Anh


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất