Thứ Bảy, 25/5/2024
Phát động phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” năm 2022

Theo đó, có 3 nhóm thành phần tham gia phong trào thi đua gồm các ấp, khu vực; các xã, phường, thị trấn; các huyện, thị xã, thành phố với thời gian thi đua bắt đầu từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.


 Hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt các ứng dụng về chuyển đổi số trên thiết bị di động


Nội dung thi đua tập trung việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về sự cần thiết, lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, ứng dụng số của tỉnh Hậu Giang và Trung ương.

Phong trào thi đua với 5 chỉ tiêu cụ thể gồm tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 50%; 90% hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; 80% hộ gia đình cài ứng dụng di động Hậu Giang;  80% hộ gia đình có cài đặt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (mobile money, ví điện tử, tài khoản ngân hàng...); có từ 2 mô hình triển khai hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương.

Về cơ cấu giải thưởng, ở cấp huyện, sẽ tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 đơn vị hạng Nhất, 01 đơn vị hạng Nhì và 01 đơn vị hạng Ba; kèm theo hạng Nhất 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), hạng Nhì 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng), hạng Ba 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Cấp xã: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua (mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 02 tập thể, 02 cá nhân; riêng huyện Phụng Hiệp xét chọn 03 tập thể, 04 cá nhân và thành phố Ngã Bảy xét chọn 01 tập thể, 02 cá nhân).

Tổ công nghệ số cộng đồng tại ấp, khu vực: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 25 tập thể, 50 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua (mỗi huyện, thị xã, thành phố xét chọn 03 tập thể, 06 cá nhân; riêng huyện Phụng Hiệp xét chọn 05 tập thể, 10 cá nhân và thành phố Ngã Bảy xét chọn 02 tập thể, 04 cá nhân).

Phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia chủ động, tích cực vào quá trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện trên địa bàn tỉnh. Khắc phục việc thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ số phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số, sử dụng các nền tảng số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số.

Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất