Thứ Sáu, 21/6/2024
TP.Vị Thanh: Tập huấn cải cách hành chính, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và nâng cao chất lượng các chỉ số

 

Lớp tập huấn diễn ra 03 ngày gồm: Triển khai các nội dung của Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 -2025; Thực trạng công tác cải cách hành chính của tỉnh xoay quanh kết quả của 04 chỉ số gồm: chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh trạnh (PCI), chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI) và chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân về cải cách hành chính (SIPAS). Những nội dung liên quan đến chỉ số hành chính cấp huyện, thị, thành phố. Những vấn đề cần hoàn thiện đối với công tác cải cách hành chính ở thành phố Vị Thanh… Kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Vị Thanh giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch thực hiện mô hình “ Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại” trên địa bàn thành phố.

Đối với nội dung tập huấn Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ, lớp tập huấn triển khai chuyên đề về: Mối quan hệ giữa công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Mối quan hệ giữa thực quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng chính quyền thân thiện; Thực trang công tác quy chế dân chủ ở nước ta từ năm 1989 đến nay và ở Hậu Giang; Những giải pháp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng chính quyền trong thời gian tới; Một số nội dung trọng tâm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2022.

Qua đó, nhằm giúp cho công chức viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ ở phòng ban, trung tâm thành phố và phường xã nâng cao kỹ năng hành chính trong thực thi công vụ để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, lớp còn giúp các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thực hiện quy chế dân chủ thành phố và phường xã nâng cao kiến thức chuyên môn để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhật Phong

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất