Chủ Nhật, 14/4/2024
6 tháng đầu năm 2022 Hậu Giang tăng trưởng kinh tế đứng thứ nhất khu vực ĐBSCL

 Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; hoạt động văn hóa được phục hồi, tham dự SEA Games 31 đạt 03 huy chương vàng và 01 huy chương bạc, đây là thành tích đáng tự hào của thể thao Tỉnh nhà; công tác giải quyết việc làm được đẩy mạnh, nhất là xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan; quan tâm công tác đảm bảo sức khỏe cho người dân, các dịch bệnh lây nhiễm được kiểm soát.

Cùng với đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết tâm, tích cực bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực, chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên.

Mặc dù tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là khu vực thương mại, dịch vụ chưa phát huy tiềm năng, lợi thế; hoạt động xuất khẩu sụt giảm so với cùng kỳ; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án chưa đạt tiến độ yêu cầu; chuyển đổi số tại một vài cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu; tình hình khan hiếm vật tư, hóa chất và thuốc điều trị ảnh hưởng công tác chăm sóc điều trị bệnh cho Nhân dân. Năng lực của một số đơn vị, người đứng đầu chưa phát huy hết vai trò tham mưu cho cấp ủy trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó tập trung tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư; giải Vietcombank MeKong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2022 và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX giai đoạn 3 năm 2022; tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo quỹ đất sạch cho phát triển công nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; rà soát kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức thành công Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2022… Hậu Giang đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ; khơi dậy khát vọng, xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra.

Đó là nội dung báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai, tổng kết các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy  do đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành đánh giá cao kết quả mà tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm nay. Về các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý III, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất cho các dự án, nhất là mặt bằng sạch cho các dự án phát triển công nghiệp, đô thị và tạo mặt bằng triển khai các tuyến dự án đường cao tốc, các tuyến đường mở rộng giao thông trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lãnh đạo tổ chức thành công 2 sự kiện lớn: Hội nghị xúc tiến đầu tư và Giải chạy Vietcombank MeKong Delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2022...

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chuyên đề năm 2022 - 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”. Tỉnh ủy còn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tổng kết Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 16/6/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng”; tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014  của Bộ Chính trị khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới…

Hoàng PhongGửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất