Thứ Hai, 15/7/2024
Triển khai thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2023

Tích cực phát huy vai trò then chốt của các doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết nhằm phát huy tính độc đáo, hấp dẫn, khác biệt của địa phương; đồng thời, thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch, tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển của các doanh nghiệp du lịch; ngày 27/4/2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2023.

Kế hoạch bao gồm 5 nội dung: 

1. Liên kết hợp tác trong công tác quản lý nhà nước về du lịch gồm:  Tham gia Ngày hội chuyển đổi số trong du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2023; tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Mekong Delta 2023, Hội thảo chuyên đề “Giải pháp Chuyển đổi số nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch” và tham gia Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024.

2. Liên kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch: Phối hợp tham gia khảo sát, đánh giá, góp ý và đề xuất phát triển các chương trình du lịch liên kết giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long và tham gia không gian kết nối các khu, điểm du lịch, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong liên kết.

3. Liên kết hợp tác quảng bá xúc tiến du lịch: tham gia Hội nghị giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch kết nối TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long; Tham gia không gian trưng bày và giới thiệu quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch TP .Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường trong nước trọng điểm; Tham gia không gian quảng bá du lịch TP .Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long tại các thị trường nước ngoài; Tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2023 gắn với khai mạc Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX - Hậu Giang năm 2023.

4. Liên kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch: Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng phát triển du lịch, phục vụ khách du lịch, quảng bá, xúc tiến du lịch...

5. Liên kết hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển du lịch: Tham gia Hội nghị về xúc tiến mời gọi đầu tư du lịch vào TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long; Tham dự Diễn đàn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long; Hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thông tin chính sách và quy trình, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao làm đầu mối theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Hoàng Phương


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất