Thứ Sáu, 24/5/2024
Phát động Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, giai đoạn 2023 - 2024

Cuộc thi nhằm mục đích góp phần thực hiện tốt các giải pháp hoàn thành mục tiêu “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Tiếp tục phát huy và nâng cao ý thức tự giác của toàn xã hội trong việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường trên các tuyến giao thông, tại nơi sinh sống, học tập, làm việc, sản xuất và kinh doanh, nhằm góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày thêm sáng, xanh, sạch, đẹp; Phát hiện, động viên, khen thưởng và kịp thời nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong việc tạo cảnh quan đẹp, môi trường sạch trên địa bàn Tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong những năm tới; Duy trì và phát huy tối đa lối sống, nếp sống theo hướng ngày càng văn minh hơn ở các mô hình được phát động tham gia Cuộc thi.

Các mô hình phát động tham gia Cuộc thi là: hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, tuyến đường nông thôn, nhà văn hóa ấp, ấp văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, trường học, trạm y tế cấp xã, trụ sở UBND cấp xã, tuyến phố văn minh đô thị và cơ sở thờ tự.

Thời gian tổ chức: ở ấp, khu vực: kết thúc Cuộc thi trong tháng 8 năm 2023; cấp xã: kết thúc Cuộc thi trong tháng 12 năm 2023; cấp huyện: kết thúc Cuộc thi trong tháng 4/2024 và cấp tỉnh: kết thúc Cuộc thi khi sau khi tổ chức xong ở cấp huyện.

Sơn Ca


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất