Thứ Sáu, 24/5/2024
Hậu Giang triển khai quy chế về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất

Thực tiễn cho thấy, khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu phức tạp, khó khăn, dễ phát sinh khiếu kiện, làm chậm tiến độ dự án. Do đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó công tác dân vận phải được chú trọng ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình khi triển khai dự án gắn với thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân thụ hưởng”. Quyền lợi người dân phải được đảm bảo tốt nhất.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 169 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư. Đặc biệt, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hiện nay trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn phát triển mới, ngày 18/4/2023, Ban thường vụ tỉnh uỷ đã ban hành Quy chế số 20-QC/TU về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng này, Ban Thường vụ tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đơn vị đẩy mạnh, triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội: nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ban Dân vận Tỉnh ủy: chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế số 20-QC/TU ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận tham gia trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động thiết thực, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình khai thác khoáng sản hàng năm của các doanh nghiệp đã được cấp phép; triển khai các quy định, chế tài nhằm ngăn chặn, xử phạt đảm bảo công khai. 

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị: đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài.

Xuân Lan


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất