Thứ Năm, 23/5/2019
Thành ủy Hà Nội giao ban với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý 1

 Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị cho thấy: Trong quý 1, MTTQ và các đoàn thể thành phố Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố gắn với thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và việc tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hướng về cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố… Qua đó đã huy động sức mạnh của các giai cấp, tầng lớp và Nhân dân góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

MTTQ và các đoàn thể của thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 8 chương trình công tác trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô; Tổ chức ký giao ước thi đua cụm theo hệ thống thi đua dân vận thành phố…

MTTQ và các đoàn thể cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo giải quyết đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp cùng giải quyết. MTTQ và các đoàn thể cũng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) mới ban hành liên quan đến công tác dân vận; tập trung thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong quý 1, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, vì cộng đồng, nhân đạo, từ thiện do MTTQ và các đoàn thể phát động đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, “Quỹ Vì người nghèo” thành phố đã trích 14,5 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” được trên 35 tỷ đồng…

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy cũng chỉ rõ một hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp; công tác nắm bắt và tham gia định hướng dư luận xã hội còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò của một số tổ chức ở cơ sở; nội dung triển khai một số phong trào thi đua ở cơ sở còn dàn trải, chưa có chiều sâu…


 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể trong triển khai nhiệm vụ quý I. Bằng những việc làm sáng tạo, kết quả cụ thể, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã đóng góp thiết thực vào kết quả chung của toàn Thành phố, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong quý II, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị MTTQ, các đoàn thể thành phố chủ động xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của Thành phố, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến đời sống dân sinh, các nhiệm vụ để hướng tới kỷ niệm 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. 

Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể cần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Lao động giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”... qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: “MTTQ, các đoàn thể cần chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dư luận xã hội, dự báo kịp thời các vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp xử lý hiệu quả, tránh xảy ra điểm nóng, đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động phá hoại, gây rối của các đối tượng cơ hội chính trị, của các thế lực thù địch để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị MTTQ, các đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Giao Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn triển khai Quy định số 124 của Ban Bí thư “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; giám sát việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức…

Phan Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất