Thứ Hai, 22/7/2024
Quân ủy Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
 

 Quang cảnh hội nghị.


Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 40 điểm cầu. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT trình bày khẳng định: Sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05; ngày 8/7/2016, Thường vụ QUTƯ ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân (Chỉ thị 87); ngày 1/9/2016, TCCT ban hành Kế hoạch số 1585/KH-CT để triển khai thực hiện Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ, tham mưu, đề xuất với QUTƯ đưa nội dung Chỉ thị 05 vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Trong đó tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...

Toàn quân tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 và cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả. Thực hiện hướng dẫn của TCCT về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng 1 bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị khẳng định: Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm tỏa sáng phẩm chất và hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Toàn quân đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hội nghị thảo luận, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt QUTƯ, lãnh đạo TCCT, Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện sơ kết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân thời gian qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân bám sát sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ, đó là Quân đội phải luôn giữ gìn, phát huy truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, coi đây là nền tảng để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong bất luận mọi tình huống đều phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không để bị động, bất ngờ.

Để làm được điều đó, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải luôn thay đổi cách nghĩ, cách làm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng theo hướng thiết thực, hiệu quả rõ nét là việc làm rất cần thiết mà trách nhiệm trước hết thuộc về ban thường vụ cấp ủy, đội ngũ bí thư cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị mình; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm gốc để triển khai thực hiện; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo và chương trình hành động toàn khóa của mỗi cấp ủy, chỉ huy. 

Đối với các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị chủ động bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo mới của Trung ương để tham mưu với thủ trưởng TCCT, QUTƯ, BQP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân theo hướng quân đội phải là Đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng và toàn quốc về học tập và làm theo Bác Hồ, thiết thực xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”...

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 78 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất