Thứ Bảy, 22/6/2024
Tập trung phát hiện những cách làm sáng tạo trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An chủ trì Hội nghị.

Sau gần một năm thực hiện, việc học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ, yêu cầu. Nhiều địa phương lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết cũng như xác định nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Các địa phương đã tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung vào sinh hoạt hàng tháng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị như các tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai…qua việc đăng ký “làm theo Bác” của mỗi cá nhân và kể những câu chuyện về Bác, sinh hoạt chuyên đề hoặc chiếu phim tư liệu… Các địa phương cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 qua các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu những gương điển hình làm theo gương Bác; duy trì, tổ chức giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đa số địa phương đều duy trì và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc làm theo Bác…

 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến đánh giá bước đầu công tác tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về kết quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiến nghị Trung ương sớm có hướng dẫn cụ thể về nội dung các chuyên đề hằng năm; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để các tỉnh, thành lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để nêu gương…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, với những cách làm mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 khu vực phía Nam, các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm nhằm tìm hiểu nội dung Chỉ thị 05; đối thoại, tương tác với nhân dân…Trong thời gian tới, các địa phương khu vực phía Nam cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Cùng với đó là tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác. Các địa phương khu vực phía Nam cần tiếp tục phát huy những cách làm mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục./.

Nguồn: dangcongsan.vn, 10/3/2017

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất