Thứ Sáu, 24/5/2019
Xây dựng hình ảnh người cán bộ gần dân
 

- Hai năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ có ý nghĩa như thế nào đối với Đảng bộ Khối, nhất là việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, thưa đồng chí?

- Vừa qua, Đảng ủy Khối đã tiến hành sơ kết và khẳng định, 2 năm qua, nhờ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã mang lại kết quả nổi bật. Đó là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy.

Qua đó, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đảng ủy Khối cũng đã chú trọng xây dựng phong cách, chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân… Từ đó, các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm được tập trung giải quyết và đã có chuyển biến tích cực.

- Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy Khối đã chỉ rõ những hạn chế, cụ thể là gì?

- Trên thực tế, bên cạnh đại bộ phận cán bộ, công chức Thủ đô có trách nhiệm cao trong công việc, vẫn còn hiện tượng chưa đẹp trong cách ứng xử, thực thi công vụ của cán bộ, khiến nhân dân chưa thực sự hài lòng.

Thực tế này cho thấy, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Có đơn vị cơ sở triển khai thiếu chiều sâu, ít hiệu quả, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. 

Sự gắn kết học tập và làm theo gương Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn lúng túng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống dù đã được đổi mới nhưng chưa tạo đột phá, chưa tác động sâu sắc tới nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ như thế nào để bảo đảm hiệu quả, thiết thực?

- Bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TƯ, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện những cách làm mới, thiết thực, hiệu quả; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hay trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Cán bộ Hội Phụ nữ phường Khâm Thiên (quận Đống Đa) tích cực tham gia làm vệ sinh đường phố. Ảnh: Bùi Tuấn

Theo đó, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, bàn bạc, thảo luận đề ra giải pháp, có kế hoạch giải quyết ngay từ cơ sở. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối sẽ lựa chọn từ một đến hai công việc cụ thể để học tập và làm theo gương Bác… Đảng ủy Khối sẽ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. 

Hằng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời phê bình, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện chậm, thiếu chủ động, sáng tạo, có sai phạm. Thông qua việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Quy định số 102-QĐ/TƯ, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho bí thư các chi bộ sẽ góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đảng ủy Khối sẽ đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Bên cạnh việc tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, Đảng ủy Khối sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới. 

Đặc biệt là, chú trọng biểu dương, khen thưởng những cán bộ có việc làm bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân... Qua đó, giúp cho việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TƯ trở thành việc làm nền nếp, tự giác tại các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Ly thực hiện

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất