Thứ Sáu, 24/5/2019
LĐLĐ huyện Yên Bình: Những kết quả bước đầu của Cuộc vận động “Mỗi chủ tịch công đoàn - Một tấm gương tiêu biểu”

 Chủ tịch CĐ huyện Yên Bình Nguyễn Hoàng Anh (bên trái)
cùng các đồng nghiệp nghiên cứu sản phẩm bưởi Đại Minh
đạt tiêu chuẩn VIETGAP

Nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ tịch công đoàn (CĐ) từ huyện tới cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ CĐ và công nhân, viên chức, lao động. Yêu cầu của cuộc vận động được đặt ra đó là: nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện và từng loại hình Công đoàn cơ sở (CĐCS). Định kỳ đánh giá, sơ kết, khen thưởng kịp thời những tấm gương tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn huyện.

Để Cuộc vận động thực sự đi vào đời sống sinh hoạt, công tác và gắn với trách nhiệm của mỗi chủ tịch CĐ, trước tiên, mỗi chủ tịch CĐ từ huyện tới cơ sở phải xây dựng kế hoạch và đăng ký với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về những nội dung tiêu biểu cần phấn đấu, rèn luyện. Đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động là đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện với nội dung đăng ký: “Gương mẫu, sáng tạo, khoa học trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động CĐ huyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”. Hầu hết các chủ tịch CĐCS đều nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và đăng ký nội dung tiêu biểu phù hợp với nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác Đảng, và các nhiệm vụ công tác khác gắn với vai trò là chủ tịch CĐ tại đơn vị. Đồng chí Hà Ngọc Quý, Chủ tịch CĐCS hạt Kiểm Lâm với nội dung đăng ký: “Gương mẫu, trách nhiệm trong tổ chức các phong trào, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05, Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chấn chỉnh tác phong của lực lượng kiểm lâm”; đồng chí Đỗ Đức Thành, Chủ tịch CĐCS Trung tâm truyền thông, Văn hóa và Môi trường huyện với nội dung “Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình, góp phần định hướng dư luận xã hội”; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch CĐCS Sự nghiệp nông nghiệp huyện với nội dung đăng ký “Nghiên cứu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi Đại Minh đạt tiêu chuẩn VIETGAP trên địa bàn huyện Yên Bình”; đồng chí Hoàng Ngọc Đại, Chủ tịch CĐCS Chi cục Thủy sản với nội dung: “Tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, gắn với mô hình nuôi cá chuối thương phẩm trong ao đạt năng suất 15 tấn/ha/năm”; đồng chí Đỗ Hùng Thịnh, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Đồng Tiến với nội dung đăng ký “Dân chủ nhưng quyết đoán; sâu sát, khéo léo, trọng người tài; làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, hiệu quả”… Nhiều đồng chí chủ tịch CĐCS đã xây dựng kế hoạch tiêu biểu theo từng tháng, từng quý với nội dung và chủ đề riêng về học tập theo phong cách làm việc của Bác, trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường học; tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, là hạt nhân trong việc xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh…

Chủ tịch CĐ xã Tân Nguyên Vi Kim Mạnh cho biết: “Những nội dung đã đăng ký là nền tảng, định hướng cho mỗi chủ tịch CĐCS chúng tôi tự phấn đấu, rèn luyện, học tập, trau dồi đạo đức, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả”. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện những nội dung trên. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhiều đồng chí chủ tịch CĐ đã bắt tay vào việc thực hiện những nội dung phấn đấu một cách nghiêm túc, khoa học. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một số chủ tịch CĐCS chưa thực sự coi trọng và chú tâm rèn luyện, phấn đấu để làm gương cho đoàn viên tại đơn vị học tập, noi theo.

Trong thời gian tới, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái, LĐLĐ huyện sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả sau 05 tháng triển khai cuộc vận động, biểu dương các đồng chí chủ tịch CĐCS thực sự tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn huyện, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐ huyện Yên Bình có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Nguồn: yenbai.gov.vn, ngày 21/8/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất