Thứ Tư, 19/2/2020
TP. Hồ Chí Minh: Xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận hiện nay

 Toàn cảnh hội nghị học tập chuyên đề

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Phương Thảo báo cáo chuyên đề về công tác dân vận cũng như tác phẩm Dân vận của Bác Hồ. Đồng chí nhấn mạnh lời Bác gửi gắm các cán bộ làm công tác dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm chứ không chỉ nói suông, ngồi viết mệnh lệnh, phải thật thà nhúng tay vào việc. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.

Với chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Thân Thị Thư báo cáo, các đại biểu đã được nghe về hoàn cảnh, nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, của TPHCM qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư khẳng định, qua 50 năm, công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào, đời sống của nhân dân ta ngày càng được chú trọng nâng cao cho thấy chúng ta đã hoàn thành đúng theo tâm nguyện, đáp ứng được lòng mong mỏi của Bác. Trong công tác dân vận, thời gian gần đây dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng với việc nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp mong muốn cả hệ thống chính trị từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân làm công tác dân vận cần nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình, xác định đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận hiện nay; phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với quán triệt tư tưởng, phong cách dân vận và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, tới đây TP cũng sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị một cách sâu sắc ở từng tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ TP, toàn hệ thống chính trị TP về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quý 2 và quý 3. Trong đó có các hoạt động lớn như: Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ và nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019; Cầu truyền hình 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm 50 năm TPHCM thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Tổ chức đoàn “Hành trình về thăm quê Bác” cho các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đại diện các giới, các ngành, đại biểu dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, TP cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa nghệ thuật liên quan đến 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông./.

(hcmcpv.org.v)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi