Thứ Bảy, 15/8/2020
Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại Thái Bình

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian qua, cấp uỷ các cấp trong toàn tỉnh Thái Bình đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, Tỉnh uỷ và cấp trên các cấp về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó đã bám sát tình hình, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa thành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn các cơ sở đảng thực hiện quy trình về công tác chuẩn bị các nội dung đại hội. Thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, giao ban rút kinh nghiệm kịp thời để có những chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là những đơn vị có khó khăn trong quá trình chuẩn bị đại hội; đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến cán bộ, giải quyết các bức xúc của nhân dân, lãnh đạo địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Kết quả đến ngày 12/3/2020, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội. Đến ngày 9/6/2020, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức xong đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đề ra. Về đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đến nay đã có 6/13 đảng bộ tổ chức đại hội; các đảng bộ còn lại dự kiến đến trung tuần tháng 7/2020 sẽ hoàn thành tổ chức đại hội. Thái Bình đã chọn 55 đảng bộ cơ sở, 2 đảng bộ cấp trên cơ sở thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ tại đại hội; các đồng chí bí thư cấp uỷ đều trúng cử với số phiếu đạt trên 90%. Cùng với chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng tích cực chỉ đạo chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, chuẩn bị nhân sự, phân bổ đại biểu đi dự Đại hội… Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2020.  


 Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện thí điểm một số chủ trương liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức đại hội; công tác nhân sự, công tác tuyên truyền phục vụ đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình nhấn mạnh đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong điều kiện kinh tế - xã hội của Thái Bình trong 5 năm qua đạt được những thành tựu nổi bật, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Thái Bình đã chủ động chuẩn bị và tổ chức đại hội từ rất sớm; chủ động luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ để chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thực hiện tốt chủ trương cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Tỉnh cũng rất quan tâm đến công tác tuyên truyền về đại hội gắn với các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong quá trình tổ chức đại hội, cấp uỷ các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ không tái cử; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân nhân dân.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cùng với quá trình chỉ đạo, hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình tiếp tục chỉ đạo tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện đúng thời gian, kế hoạch theo quy định. Rà soát, đánh giá lại tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiến hành thảo luận kỹ lưỡng để đưa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của đất nước. Quá trình thực hiện quy trình nhân sự đại hội bảo đảm công khai, dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ và trong toàn Đảng bộ; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với những cán bộ không tái cử cấp uỷ khóa mới. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và  đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình báo cáo Ban Bí thư và Bộ Chính trị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến góp ý, phát biểu chỉ đạo của các thành viên trong Đoàn và của đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương. Thái Bình mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành trung ương để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(baothaibinh.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác