Thứ Năm, 3/12/2020
Hội Cựu chiến binh Việt Nam góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
 
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị. 

 

Báo cáo tổng hợp tóm tắt những nội dung các ý kiến tham luận của cán bộ, hội viên CCB: Hầu hết các ý kiến cho rằng, các văn kiện dự thảo lần này được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, công phu. Bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong chuẩn xác, rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung có tính khái quát cao, toàn diện; bám sát những kinh nghiệm thực tiễn trong 30 năm đổi mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới. Thể hiện trí tuệ, công sức, trách nhiệm cao của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên CCB Việt Nam vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nổi lên là: Hội có hơn 91% hội viên được quán triệt, nghiên cứu, tham gia ý kiến; gần 12.000 hội viên tham gia bằng văn bản và trên 25.500 lượt ý kiến tham gia tại các hội nghị nhân dân và đại hội từ cơ sở trở lên. Ðồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các cấp hội CCB tiếp tục tiếp cận các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng theo hướng sâu sắc, đa chiều, sát thực tiễn hơn. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đánh giá đúng thành tựu, kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và tham gia đóng góp nhiều giải pháp cho Đảng trong nhiệm kỳ tới…

(qdnd.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất