Thứ Sáu, 10/7/2020

Tin hoạt động

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới

Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế.

Điển hình dân vận khéo

Người con của bản

Trên vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc, có một cán bộ người dân tộc Hà Nhì 30 năm qua thường xuyên gần dân, bám bản, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công tác tôn giáo

Hiệu quả mô hình "Xứ đạo An lành - Văn minh" ở An Lạc

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, có sự đóng góp lớn để giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhiều mô hình dân vận khéo đã được xây dựng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống, tiêu biểu trong đó phải kể đến là mô hình: Xứ đạo An lành - Văn minh.

Công tác dân tộc

Vân Đồn: Nỗ lực chăm lo cho đồng bào DTTS

Chiếm 13% dân số toàn huyện, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh gồm nhiều dân tộc anh em như: Sán Dìu, Dao, Tày, Nùng, Thái, Tà Ôi, Mông… cùng sinh sống. Thời gian qua, việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS đã và đang được huyện Vân Đồn tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Diễn đàn - Ý kiến

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

Đối với mỗi người cán bộ, công chức, đạo đức là gốc, là nền tảng để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến chất lượng thực thi công vụ. Vì thế, xây dựng và thực thi các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong tất cả các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn xã hội có nhiều biến đổi nhanh, mạnh mẽ như hiện nay...

TẠP CHÍ IN

Văn hóa - Văn nghệ

“Đám cưới chuột” trong thơ và tranh dân gian

(Danvan.vn) Trong lịch sử văn học cũng như mỹ thuật nước ta, hiếm có hiện tượng “kỳ ngộ” như cặp bài trùng về chủ đề và cách xây dựng hình tượng nhân vật như “Đám cưới chuột”. Nhờ tài thể hiện của nghệ nhân dân gian ở mỗi nơi trong lưu vực châu thổ sông Hồng mà mỗi loại hình nghệ thuật lại có hấp lực riêng. Nếu tranh Đông Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) và tranh Hàng Trống (Hà Nội) dùng “nét tươi trong” của bản khắc gỗ và “màu dân tộc sáng bừng” được chế tác từ cỏ cây, hoa lá, gỗ, đá thiên nhiên thì vùng văn hóa Liễu Đôi (Hà Nam) lại truyền cảm bằng những vần thơ lục bát.