Thứ Bảy, 22/6/2024
Tổ chức Hội thi cán bộ "Dân vận khéo" các cấp

1. Mục đích cuộc thi

- Thông qua hình thức sân khấu hóa, góp phần tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  kinh tế xã hội ở địa phương, cơ sở.

- Khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, cổ vũ động viên và nhân rộng các điển hình, mô hình "Dân vận khéo", thu hút sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đối với công tác dân vận của Đảng.

- Giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực, khuyến khích tinh thần nhiệt tình và sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận về tư duy, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận.

2. Đối tượng dự thi

- Cán bộ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng, các lực lượng vũ trang (công an, quân đội, bộ đội biên phòng).

- Tùy theo tình hình cụ thể ở các địa phương, đơn vị, có thể mời những người có uy tín tham dự, như: các già làng, trưởng bản, các chức sắc, tín đồ tôn giáo…


 Ảnh minh họa

3. Nội dung cuộc thi

Nói chung, mỗi lần tổ chức thi "Dân vận khéo” nên lựa chọn, xác định chủ đề cho phù hợp (theo sự chỉ đạo của cấp trên hoặc thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình). Thông thường, một cuộc thi có 3 phần:

- Phần lý thuyết: Thí sinh trả lời, giải đáp các câu hỏi có nội dung tìm hiểu về chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực công tác dân vận, trong đó có dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, dân vận của chính quyền; nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chủ trương lớn triển khai tại địa phương, đơn vị...

- Phần thực hành: Thí sinh phải trả lời các câu hỏi về xử lý tình huống mang tính kỹ năng, thường liên quan các vấn đề: nắm bắt và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân; tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; vận động giải tỏa mặt bằng, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo...

- Phần năng khiếu: Do cá nhân tự lựa chọn các hình thức có thể tham gia sinh hoạt với tập thể, như: hát, múa, ngâm thơ, thuyết trình, tiểu phẩm, tấu, kịch, kể chuyện… theo chủ đề được xác định có nội dung gắn sát với công tác dân vận.

4. Hình thức thi

- Tổ chức theo hình thức thi vấn đáp, trả lời công khai, có Ban giám khảo chấm điểm và người dẫn chương trình có gợi ý, hướng dẫn, kèm theo lời bình luận, cổ vũ. Người dự thi tham gia bốc thăm trả lời câu hỏi lý thuyết, câu hỏi ứng xử tình huống và trình bày phần thi năng khiếu mà cá nhân tự chọn.

- Nếu thi cá nhân với ba phần: trả lời câu hỏi lý thuyết, xử lý tình huống dân vận và thi năng khiếu.

- Nếu thi tập thể cần lưu ý: thêm phần tự giới thiệu về địa phương, đơn vị mình và phần thi trả lời câu hỏi lý thuyết, xử lý tình huống và thi năng khiếu toàn đội. Khuyến khích hình thức "sân khấu hóa" gắn với chủ đề hội thi.

- Có thể thi hỗn hợp của cá nhân và các đội dự thi theo cách xen kẽ, hợp lý.

5. Giải thưởng cho cuộc thi

- Trao giải thưởng cho cá nhân, tập thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

- Ngoài các giải thưởng trị giá bằng tiền mặt hoặc các hiện vật; các địa phương, đơn vị nên có thêm các hình thức khác, như: trao cờ lưu niệm Hội thi, bằng khen, giấy khen…cho cá nhân, tập thể đoạt giải xuất sắc hoặc thành tích tiêu biểu trong quá trình tổ chức Hội thi.

6. Chỉ đạo thực hiện

Để Hội thi được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, Ban dân vận các cấp cần làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện như sau:

- Ban dân vận cấp ủy cần chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ra văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Hội thi.

- Xây dựng kế hoạch, trình thường trực cấp ủy thông qua; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến các cấp, các ngành, khối dân vận cơ sở. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở để tạo được sự đồng tình, nhất trí cao và sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ tạo điều kiện về mọi mặt, như: kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, con người, tài liệu...

- Ban dân vận cấp ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi, có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức Hội thi, đồng thời báo cáo với Ban chỉ đạo và cấp ủy về tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Hội thi.

7. Các bước tiến hành

Ban dân vận các cấp tham mưu cho cấp ủy về chủ trương tổ chức Hội thi và có kế hoạch quán triệt, triển khai hướng dẫn nội dung và tổ chức Hội thi từ cơ sở đến cấp tỉnh, ngành.

- Thành lập Ban chỉ đạo hoặc Ban tổ chức Hội thi; Ban giám khảo, Tổ thư ký. Nếu cần, có thể mời chuyên gia có kinh nghiệm làm tư vấn, đạo diễn nội dung tiết mục, chương trình tổng thể của Hội thi.

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi thi (lý thuyết, xử lý tình huống), đáp án, thang điểm, kinh phí, địa điểm, các giải thưởng cuộc thi và các điều kiện cần thiết khác cho Hội thi…

- Tổ chức chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm để hướng dẫn thêm việc tổ chức thi rộng rãi ở các loại hình cơ sở và tiến hành thi ở từng cấp.

- Tổ chức thi chung kết gắn với đánh giá quá trình chỉ đạo, tổ chức thi; khen thưởng, biểu dương, động viên phong trào; tổng kết rút kinh nghiệm Hội thi cán bộ "Dân vận khéo” của địa phương, đơn vị.

8. Những vấn đề cần lưu ý

- Ở mỗi cấp thi đều tiến hành chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh nội dung thi, đáp án, phương pháp chỉ đạo... rồi mới triển khai ra diện rộng.

- Hệ thống câu hỏi (lý thuyết và xử lý tình huống) cần rất cụ thể, chi tiết, chính xác, dự kiến được các tình huống phát sinh. Có những câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của đối tượng dự thi.

- Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện cần lưu ý khâu tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành. Cần chuẩn bị chu đáo khâu tổ chức, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và thí sinh tham dự hội thi. Có phương án huy động lực lượng khán giả thích hợp tham dự cổ vũ, động viên các thí sinh, đội thi.

- Đối với cấp cơ sở có thể tổ chức thi vào thời gian buổi tối. Địa điểm thi nên tổ chức ở hội trường lớn hoặc có thể tổ chức ngoài trời, tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

- Trong quá trình thi có thể xen kẽ các tiết mục văn nghệ. Nên có hình thức mở rộng để các khán giả có thể tham gia vào Hội thi, giao lưu giữa khán giả và thí sinh dự thi.., tạo cho Hội thi có sự hấp dẫn và mang tính quần chúng rộng rãi.

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thi ở cấp tỉnh và huyện nên có các ngành tham gia như: ban dân vận, tuyên giáo, tổ chức, nội vụ, văn hóa, giáo viên trường chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng... Đối với cấp cơ sở nên mời thêm thành viên khác của khối dân vận tham gia.

- Lựa chọn thời gian tổ chức thi cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, thời tiết, mùa vụ của từng địa phương, cơ sở. Nên chủ động bố trí thời gian tổ chức thi vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng (ngày 3-2), sinh nhật Bác Hồ (ngày 19-5), Quốc khánh (ngày 2-9), Ngày Dân vận cả nước (ngày 15-10)…

                                                                                                Trung Kiên 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất