Thứ Năm, 18/7/2024
Đắk Lắk: Hội thảo khoa học về công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số

 

Đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội thảo.

Đề tài khoa học tại hội thảo rêu rõ, những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã kịp thời chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận nói chung và dân vận trong vùng đồng bào DTTS nói riêng. Nhiều địa phương đã xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện công tác dân vận vùng DTTS. Đồng thời, thông qua việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS, sự quan tâm đầu tư chung của tỉnh đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực đời sống.

Cụ thể: cơ sở hạ tầng ở các vùng đồng bào DTTS được đầu tư cơ bản; chính sách y tế, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai thực hiện sâu rộng; các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đẩy mạnh; đời sống nhân dân các DTTS ngày càng nâng lên rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 37,17% xuống 29,83%; tỉ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm còn 48,36%; 100% xã có điện lưới quốc gia và đường ê tông hoặc rải nhựa đến trung tâm xã…

Tuy nhiên, thời gian qua công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn hạn chế như: việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước ở một số nơi chưa kịp thời, hiệu quả thấp; nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự sâu sắc. Một bộ phận dân cư, nhất là đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ dân trí còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo chiếm tỉ lệ còn cao. Bên cạnh đó, Đắk Lắk luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; nhận thức chính trị của của đồng bào có phần hạn chế nên dễ bị các thế lực thù địch dụ dỗ, kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Những tồn tại trên cho thấy sự cấp thiết phải tìm ra các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh… đã trình bày tham luận: Đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong vùng đồng bào DTTS; Tăng cường và nâng cao hiệu quả vận động quần chúng là người DTTS theo các tôn giáo; Thực hiện các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí H’Kim Hoa Byă nhấn mạnh, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS nhằm củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động đồng bào DTTS thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương; phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực và các khu dân cư. Hội thảo cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện Đề tài khoa học về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

(baodaklak.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất