Thứ Năm, 18/7/2024
Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương sơ kết công tác nghiên cứu 6 tháng đầu năm 2020
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các ủy viên Hội đồng Khoa học cơ quan và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

6 tháng đầu năm 2020, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động của Hội đồng khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học của các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương đã cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra. Chất lượng nghiên cứu các đề tài, đề án được đầu tư nhiều hơn, nhất là về tiến độ triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các vụ, đơn vị và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận.

Công tác thẩm định, đánh giá các đề tài, đề án tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao; công tác đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề tài, đề án được tiến hành thường xuyên và đi vào nề nếp. Thường trực Hội đồng khoa học Ban đã chủ động mời các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn về công tác dân vận tham gia các Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài, đề án. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đề tài, đề án.

Tán thành với dự thảo Báo cáo và các ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Trong điều kiện hiện nay, công tác tham mưu của các ban đảng Trung ương nếu không có nghiên cứu khoa học mà chỉ dựa vào kinh nghiệm thì chất lượng tham mưu sẽ không cao. Đặc biệt, công tác dân vận liên quan rất nhiều đến nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân vận cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

 
PGS.TS Vũ Văn Phúc phát biểu tại Hội nghị


Đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác nghiên cứu 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Dân vận Trung ương, PGS.TS Vũ Văn Phúc mong muốn trong thời gian tới, các đề tài, đề án của Ban Dân vận Trung ương đã và đang triển khai cần chắt lọc thông tin để góp ý cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng các nội dung liên quan đến công tác dân vận. Công tác nghiên cứu khoa học tại Ban cần gắn với việc tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận của Ban; tăng cường công tác tọa đàm, chuyên gia, trao đổi khoa học với nội dung hướng tới những vấn đề vướng và khó trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan khẳng định: Mặc dù tình hình của dịch COVID-19 phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài, đề án, song với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ban và quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương, hoạt động của Hội đồng khoa học và các hoạt động nghiên cứu khoa học của các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương đã cơ bản thực hiện theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban.

 
Đồng chí Bùi Tuấn Quang phát biểu kết luận Hội nghị 


Đồng chí Bùi Tuấn Quang mong muốn trong 6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, đặc biệt là tập trung tham mưu hoàn thiện việc nghiên cứu Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, duy trì nền nếp kiểm tra, giám sát, thẩm định các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình và tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo khoa học; tăng cường phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của các vụ, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. 

Tin và ảnh: Ngọc Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất